کتاب داستان ادبی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کتاب داستان ادبی

دانلود کتاب تنهایی الیزابت

دانلود کتاب تنهایی الیزابت
کتاب تنهایی الیزابت شاهکار خواندنی ویلیام ترور به ماجرای چند زن میانسال می‌پردازد که در بیمارستان بستری شده‌اند. آن‌ها گذشته‌ی خود را به خاطر می‌آورند و برای یکدیگر روایت می‌کنند. شما در این کتاب به زندگی این زنان سرک می‌کشید و از ترس‌ها، امیدها و آرزوهایشان سر در می‌آورید. شخصیت اصلی داستان...

دانلود کتاب هفت شین

دانلود کتاب هفت شین
دیشب برای اولین بار خیلی از خودم ترسیدم. چند وقت پیش در فاصله‌ای خیلی نزدیک یک نفر مرا تعقیب می‌کرد. باور کنید آن‌قدر ترسیده بودم که نمی‌توانستم به صورتش نگاه کنم. هی رفتم و او هم آمد. با خود گفتم بالاخره خسته می‌شود. گام‌هایم را بلندتر برداشتم. از شدّت خستگی نای راه رفتن نداشتم. نفس‌هایم به شماره...
1