کتاب دختری به نام نل

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع کتاب دختری به نام نل

دانلود کتاب دختری به نام نل (عتیقه فروشی قدیمی)

دانلود کتاب دختری به نام نل (عتیقه فروشی قدیمی)
کتاب دختری به نام نل (عتیقه فروشی قدیمی) اثر نویسنده‌ی معروف چارلز دیکنز داستان دختری سرگردان را روایت می‌کند که در بریتانیای عهد دیکنز به همراه پدربزرگش به دنبال مادرش می‌رود، اما همراهی این پدربزرگ که در داستان دیکنز از ناچاری و فشار مالی به قمار رو آورده است، نمی‌تواند کمکی به جست‌وجوی نل بکند....
1