کتاب درمان پوکی استخوان

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کتاب درمان پوکی استخوان

دانلود کتاب پیشگیری و درمان پوکی استخوان

دانلود کتاب پیشگیری و درمان پوکی استخوان
پوکی استخوان حالتی است که در آن استخوان، شکننده شده و احتمال شکستگی با ضربات کوچک و جزیی به وجود می آید. این بیماری از گرفتاری های شایع جوامع بشری است که روند آن پس از سن 35سالگی در انسان آغاز می شود. مردان سالمند نیز به پوکی استخوان دچار می شوند که البته میزان ابتلای آن ها کمتر از زنان است. به...
1