کتاب سرشاخ

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کتاب سرشاخ

دانلود کتاب دو نمایشنامه: سرشاخ و پارازیت

دانلود کتاب دو نمایشنامه: سرشاخ و پارازیت
کتاب دو نمایشنامه: سرشاخ و پارازیت نوشته‌ی کیوان نخعی ، در قالب طنز ویژگی‌های ناخوشایند و نامطلوب مانند قضاوت، منفعت طلبی، زوال و ... برخی افراد جامعه را به تصویر می‌کشد که منجر به نزاع و درگیر شدن با یکدیگر می‌شود. نمایشنامه پارازیت با مضمونی اجتماعی به این نکته اشاره می‌کند که کنجکاوی و قضاوت در...
1