کتاب صوتی بیشتر اشتباه کنیم

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کتاب صوتی بیشتر اشتباه کنیم

دانلود پادکست بیشتر اشتباه کنیم

دانلود پادکست بیشتر اشتباه کنیم
تیم هارفورد در پادکست بیشتر اشتباه کنیم به ما می‌آموزد که چرا در زندگی نیازمند اشتباهات بیشتری هستیم تا به دستاوردهای شگفت‌انگیز برسیم. این پادکست از روی فایل ویدیویی ترجمه و آماده‌سازی شده است. تیم هارفورد در کتاب صوتی بیشتر اشتباه کنیم می‌گوید: ما در دوره‌ای بسیار پیچیده و با تغییرات بسیار سریع...
1