کتاب صوتی خونه‌ مامان پنگوئن

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع کتاب صوتی خونه‌ مامان پنگوئن

🎧 دانلود کتاب صوتی خونه‌ی مامان پنگوئن

دانلود کتاب صوتی خونه‌ی مامان پنگوئن
کتاب صوتی خونه‌ی مامان پنگوئن اثر هلن برین (Helen Brain) داستانی از پنگوئن‌هاست که در قطب جنوب اتفاق می‌افتد. این کتاب صوتی با صدای مجتبی مسافری نژاد به صورت نمایشنامه برای کودکان اجرا شده است. این کتاب داستان خانواده‌ای است که می‌خواهند برای مادر خود، خانه‌ی شنی بسازند و او را خوشحال کنند. اما...
1