کتاب صوتی دختران ا پی دی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کتاب صوتی دختران ا پی دی

🎧 دانلود کتاب صوتی دختران ا.پی.دی

دانلود کتاب صوتی دختران ا.پی.دی
کتاب صوتی دختران اُ پی. دی ١١ ساعت مصاحبه لیلا محمدی با مینا کمایی است، خاطرات زن آبادانی که از روزهای پر تلاطم دوران دفاع مقدس سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴ می‌گوید. در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، مینا کمایی با جمعی از دوستانش امدادگری را در بیمارستان امام خمینی (ره) شرکت نفت ‌آموزش می‌دادند. وی در‌...
1