کتاب صوتی راکن و زورگو

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کتاب صوتی راکن و زورگو

🎧 دانلود کتاب صوتی راکون و زورگو

دانلود کتاب صوتی راکون و زورگو
کتاب صوتی راکون و زورگو اثر آدری پن ، روایتی آموزنده و زیبا برای کودکان است تا بیاموزند که در برابر زورگویی‌های دیگران مقاومت کنند و زیر بار حرف زور نروند. راکون کوچولویی به اسم چستر دوست نداشت که به مدرسه برود، اما چرا؟ مادرش دلیل این کارش را از او پرسید، اما چستر چیزی نمی‌گفت. ناگهان برادر...
1