کتاب صوتی ماجراهای روز برفی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع کتاب صوتی ماجراهای روز برفی

🎧 دانلود کتاب صوتی ماجراهای روز برفی

دانلود کتاب صوتی ماجراهای روز برفی
کتاب صوتی ماجراهای روز برفی اثر آندرئا پترلیک حوسینویچ و جاناکی سوریاراچچی شامل 2 داستان با عنوان‌های سوپ شگفت انگیز و آدم برفی است. سوپ شگفت انگیز داستان جانی کوچولویی است که سرماخورده و گرسنه است اما هیچ کس برای جانی غذا درست نکرده بود. تا اینکه وسایل آشپزخانه و سبزیجات تصمیم گرفتن برای جانی سوپ...
1