کتاب صوتی پیدایش هند نوین

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کتاب صوتی پیدایش هند نوین

🎧 دانلود کتاب صوتی پیدایش هند نوین

دانلود کتاب صوتی پیدایش هند نوین
کتاب صوتی پیدایش هند نوین اثر جان ام. دان ، هفتاد و دومین عنوان از مجموعه تاریخ جهان است که به تاریخ پیدایش هند جدید می‌پردازد. در اواخر دهه 1940، بریتانیای کبیر به دلیل دو جنگ جهانی، جنگ جهانی اول (1914-1918) و جنگ جهانی دوم (1939-1945) و هزینه اداره یک امپراتوری از کار افتاده بود. گسترس آشوب،...
1