کتاب قدرت داشتن یک زندگی موفق

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کتاب قدرت داشتن یک زندگی موفق

دانلود کتاب الفبای واقعی زندگی: تحلیل یک جراح و میراث یک پدر

دانلود کتاب الفبای واقعی زندگی: تحلیل یک جراح و میراث یک پدر
کتاب الفبای واقعی زندگی: تحلیل یک جراح و میراث یک پدر ، از عوامل کلیدی موفقیت با ذکر مثال‌های تجربی زندگی رابرت اچ. آشر ، پرده بر می‌دارد و به انسان می‌آموزد که هر کسی در زندگی خانوادگی و شغلی خود می‌تواند این عوامل را ایجاد کرده و به موفقیت در خور تلاشش نائل گردد. شاید کتاب الفبای واقعی زندگی...
1