کتاب قصه های روزمره جلد دوم

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کتاب قصه های روزمره جلد دوم

دانلود کتاب قصه‌های روزمره - جلد دوم

دانلود کتاب قصه‌های روزمره - جلد دوم
غلامحسین آذریمهر در کتاب قصه‌های روزمره - جلد دوم ، به نگارش قصه‌های کوتاهی با مضامین جنایی، معمایی، عاشقانه و همچنین تعدادی از خاطرات مستند که تا قبل از سال‌های 1368 تا 1395 با نام‌های مختلف نوشته شده‌اند، پرداخته است. حکایت و داستان عبارت از تصویر و بازتاب رفتار و حرکات جامعه‌ی انسان‌هاست که در...
1