کتاب مجموعه نمایشنامه های بیدگل ایبسن 7

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کتاب مجموعه نمایشنامه های بیدگل ایبسن 7

دانلود کتاب دشمن مردم

دانلود کتاب دشمن مردم
کتاب دشمن مردم مشهورترین شاهکار خلق شده توسط نمایشنامه‌نویس نروژی هنریک ایبسن ، درباره مردی است که می‌خواهد مردم را از حقیقت هولناکی که زیر پوست شهرشان جریان دارد، آگاه کند اما مردم سر ناسازگاری می‌گذارند و او را دشمن خود می‌دانند. درباره کتاب دشمن مردم: دشمن ملت یا دشمن مردم (An Enemy of the...
1