کتاب مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کتاب مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران

دانلود کتاب ضمانت اجراهای قابل استناد در نقض تعهدات منفی قراردادی: مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران

دانلود کتاب ضمانت اجراهای قابل استناد در نقض تعهدات منفی قراردادی: مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران
کتاب ضمانت اجراهای قابل استناد در نقض تعهدات منفی قراردادی: مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران نوشته‌ی علیرضا ابراهیمی ، به قوانین حقوقی میان این دو کشور و شرایط و آثار نقض قرارداد بینشان می‌پردازد. درباره‌ی کتاب ضمانت اجراهای قابل استناد در نقض تعهدات منفی قراردادی: موضوع ضمانت اجراهای...
1