کتاب من میتونم ماموت پشمالومو با خودم به کتابخونه بیارم خانم ریدر

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کتاب من میتونم ماموت پشمالومو با خودم به کتابخونه بیارم خانم ریدر

🎧 دانلود کتاب صوتی من و ماموت پشمالو در کتابخانه

دانلود کتاب صوتی من و ماموت پشمالو در کتابخانه
در کتاب صوتی من و ماموت پشمالو در کتابخانه نوشته‌ی لوئیس گمبلینگ ، راوی پسر بچه‌‌ای است که سعی دارد ماموت پشمالویی را با خود به کتابخانه بیاورد و برای همین تأثیر مثبت حضور این حیوان را توضیح می‌دهد. موضوع کتاب من و ماموت پشمالو در کتابخانه (Can I Bring Woolly to the Library, Ms. Reeder) چیست؟ راوی...
1