کتاب موفقیت تضمینی در سلامتی ثروت روابط

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کتاب موفقیت تضمینی در سلامتی ثروت روابط

دانلود کتاب هنر هدف گذاری به روش اسمارت

دانلود کتاب هنر هدف گذاری به روش اسمارت
کتاب هنر هدف گذاری به روش اسمارت نوشته‌ی آنیسا مارکو به شما می‌آموزد که در زندگی هدف گذاری کنید و با بررسی دقیق و حساب شده به سوی تحقق خواسته‌هایتان قدم بردارید تا تبدیل به انسانی موفق شوید. تاکنون اندیشیده‌اید وقتی کار بسیار مهمی را به انجام می‌رسانید، چطور زندگیتان دستخوش تغییر خواهد شد؟ اگر شما...
1