کتاب های اویا بایدار

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کتاب های اویا بایدار

دانلود کتاب به روایت گربه‌ها

دانلود کتاب به روایت گربه‌ها
کتاب به روایت گربه‌ها نوشتۀ اویا بایدار نویسنده ترک تبار، داستانی است که از زبان گربه‌ها بازگو می‌شود و نگاه آن‌ها را به رفتارهای انسانی با بیانی جالب و شیرین توصیف می‌کند. این رمان در سال 1993 توانست جایزه ادبی یونس نادی را در بخش داستانی از آن خود کند. درباره کتاب به روایت گربه‌ها: اویا بایدار...
1