کتاب هشت گفتار درباره ی موسیقی جلد پنجم

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کتاب هشت گفتار درباره ی موسیقی جلد پنجم

🎧 دانلود کتاب صوتی هشت گفتار درباره موسیقی 5

دانلود کتاب صوتی هشت گفتار درباره موسیقی 5
کتاب صوتی هشت گفتار درباره موسیقی 5 نوشته‌ی داریوش صفوت ، بخشی از سخنرانی و پژوهش‌های این موسیقی‌شناس مشهور ایرانی‌ست که به چیستی و گونه‌های مختلف این هنر می‌پردازد. این کتاب جلد پنجم از مجموعه هشت گفتار درباره فلسفه موسیقی ایرانی به شمار می‌رود. درباره کتاب صوتی هشت گفتار درباره‌ موسیقی 5:...

دانلود کتاب هشت گفتار درباره موسیقی 5

دانلود کتاب هشت گفتار درباره موسیقی 5
کتاب هشت گفتار درباره موسیقی 5 مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و نوشته‌های داریوش صفوت است که به روشن کردن تعریف و تحدید موسیقی اصیل ایرانی می‌پردازد. پیرو شیوه‌ی سقراط، دکتر صفوت بر این باور بود که اگر بتوان به تعریف حقیقی‌ یک مفهوم پی برد، به حقیقت آن مفهوم پی‌برده‌ خواهد شد. از این رو دقیق و...
1