کتاب هفت پله pdf

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کتاب هفت پله pdf

دانلود کتاب هفت پله

دانلود کتاب هفت پله
کتاب هفت پله به قلم مژگان بابا مرندی دربردارنده‌ی 7 داستان کوتاه، احساسی و اجتماعی برای نوجوانان است که با بیانی عاطفی و دلنشین روایت می‌شوند. راوی تمام داستان‌های کتاب هفت پله (The Seven Steps) دختری نوجوان است که همین موضوع بر حس لطافت داستان‌ها می‌افزاید. این داستان‌ها هر کدام با موضوعات متنوع...
1