کتاب پویش ژنومی صفت مقاومت در برابر تنش حرارتی در مرغ

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کتاب پویش ژنومی صفت مقاومت در برابر تنش حرارتی در مرغ

دانلود کتاب پویش ژنومی صفت مقاومت به تنش حرارتی در طیور

دانلود کتاب پویش ژنومی صفت مقاومت به تنش حرارتی در طیور
کتاب پویش ژنومی صفت مقاومت به تنش حرارتی در طیور نوشته‌ی حامد اسدالهی تاثیر دما را بر پرورش صنعتی مرغ، مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. تنش حرارتی یک معضل جدی در پرورش صنعتی طیور محسوب می‌شود. یکی از اصلی‌ترین تکنیک‌های مقابله با تنش حرارتی، بهره‌گیری درست از فاکتورهای ژنتیکی و به‌نژادی است. در این...
1