کشاورزی گیلان

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کشاورزی گیلان

دانلود کتاب گیل پژوهان

دانلود کتاب گیل پژوهان
مفاد کتاب حاضر با عنوان گیل پژوهان مشتمل بر اطلاعات، تجربیات و دستاوردهای تحقیقاتی مؤلفین طی سال های اخیر می باشد که شاید بتواند گامی ناچیز در جهت دستیابی به آگاهی بیشتر از مسائل، مشکلات و راهکارهای کشاورزی استان گیلان بردارد و بدینوسیله به دانشجویان، محققین، اساتید، کاربران، کارشناسان و علاقمندان...
1