گام دوم انقلاب

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع گام دوم انقلاب

دانلود کتاب گام دوم انقلاب در خوزستان

دانلود کتاب گام دوم انقلاب در خوزستان
امیر حیات مقدم در کتاب گام دوم انقلاب در خوزستان ، آمار و اطلاعات پایه‌ای و مستند درباره خوزستان را جمع‌آوری کرده تا با بهره‌گیری از آن‌ها تنظیم سیاست‌ها، برنامه‌ها و راهبردها در زمینه‌های مختلف به صورت بهتری انجام پذیرد. خوزستان در دوره پیشرفت و عدالت، راهبرد منسجمی ندارد؛ راهبردی که این استان را...
1