گردشگری Pdf

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع گردشگری Pdf

دانلود کتاب Treasures of the Iranian Folks: North people, Mazandaran, Gilan and Golestan (گنجینه‌های اقوام ایرانی: مردم شمال)

دانلود کتاب Treasures of the Iranian Folks: North people, Mazandaran, Gilan and Golestan (گنجینه‌های اقوام ایرانی: مردم شمال)
کتاب Treasures of the Iranian Folks: North people, Mazandaran, Gilan and Golestan (گنجینه‌های اقوام ایرانی: مردم شمال) ، به بررسی فرهنگ، آداب و رسوم، دین و زبان رسمی مردم شمال کشور می‌پردازد. ( فایل کتاب در تاریخ 1398/09/19 به‌روز رسانی شده است.) مردم طبری یا مردم مازندران افرادی هستند که دارای...

دانلود کتاب Treasures of the Iranian folks: Iranian Arabs (گنجینه‌های اقوام ایرانی: اعراب ایرانی)

دانلود کتاب Treasures of the Iranian folks: Iranian Arabs (گنجینه‌های اقوام ایرانی: اعراب ایرانی)
کتاب Treasures of the Iranian folks: Iranian Arabs (گنجینه‌های اقوام ایرانی: اعراب ایرانی) نوشته‌ی مهدیه سادات خضرایی خوش روزی ، به بررسی تاریخ ورود قبیله عرب که یکی از قدیمی‌ترین مهاجران به استان خوزستان ایران است، می‌پردازد. خوزستان اولین مظهر تمدن ایران باستان و از قدیمی‌ترین اماکن فرهنگی فلات...

دانلود کتاب Treasures of the Iranian folks: Persians (گنجینه‌های اقوام ایرانی: پارسیان)

دانلود کتاب Treasures of the Iranian folks: Persians (گنجینه‌های اقوام ایرانی: پارسیان)
کتاب Treasures of the Iranian folks: Persians (گنجینه‌های اقوام ایرانی: پارسیان) نوشته‌ی هانیه عظیم زادگان ، به بررسی قوم و نژاد فارس زبانان می‌پردازد. ادغام قومی و نژادی در ایران از زمان ورود آریایی‌ها، بابلی‌ها و سومری‌ها آغاز شده و تا امروز ادامه داشته است. اگر چه نژاد اصلی ایرانیان آریایی است،...

دانلود کتاب Treasures of the Iranian folks: Lurish people (گنجینه‌های اقوام ایرانی: مردم لر)

دانلود کتاب Treasures of the Iranian folks: Lurish people (گنجینه‌های اقوام ایرانی: مردم لر)
کتاب Treasures of the Iranian folks: Lurish people (گنجینه‌های اقوام ایرانی: مردم لر) نوشته‌ی نیلوفر روستایی، فرهنگ، آداب و رسوم و دین و زبان رسمی مردم لرستان را به تصویر می‌کشد. ( فایل کتاب در تاریخ 1398/09/19 به‌روز رسانی شده است.) حدود سه هزار سال پیش، دیگر آریایی‌ها یعنی مادها و پارس‌ها به...

دانلود کتاب Treasures of the Iranian folks: Iranian kurdish people (گنجینه‌های اقوام ایرانی: مردم کرد ایرانی)

دانلود کتاب Treasures of the Iranian folks: Iranian kurdish people (گنجینه‌های اقوام ایرانی: مردم کرد ایرانی)
کتاب Treasures of the Iranian folks: Iranian kurdish people (گنجینه‌های اقوام ایرانی: مردم کرد ایرانی) نوشته‌ی هانیه عظیم زادگان و لیلا حریری، به بررسی فرهنگ، آداب و رسوم، دین و زبان رسمی مردم کرد کشور می‌پردازد. کردها یکی از مردم خاورمیانه هستند که در غرب آسیا و غرب ایران زندگی می‌کنند. کردها به...

دانلود کتاب Treasures of the Iranian Folks Iranian: Azerbaijan people (گنجینه‌های اقوام ایرانی: مردم آذربایجان)

دانلود کتاب Treasures of the Iranian Folks Iranian: Azerbaijan people (گنجینه‌های اقوام ایرانی: مردم آذربایجان)
کتاب Treasures of the Iranian Folks Iranian: Azerbaijan people (گنجینه‌های اقوام ایرانی: مردم آذربایجان) نوشته‌ی پوپک حاجی سیدجواد، فرهنگ، آداب و رسوم، دین و زبان رسمی مردم آذربایجان را به تصویر می‌کشد. بزرگ‌ترین گروه اقلیت پس از فارس زبان‌ها، مردم آذربایجانی‌ است که در شمال غربی ایران و استان‌های...
1