گریه کردن

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع گریه کردن

دانلود کتاب فلسفه اشک

دانلود کتاب فلسفه اشک
کتاب فلسفه اشک اثر سید عبدالله حسینی پژوهشی در معرفی انواع اشک و گریستن و تبیین چیستی و چرایی آن با تأکید بر مسأله و گریه و عزاداری حسینی است. کتاب فلسفه اشک ابتدا انواع اشک مانند اشک عادی، تدافعی و عاطفی و احساسی معرفی کرده و پس از آن انواع گریه مانند گریه نیاز، ناز، درد، غم، شکست، هراس، مظلومیت،...
1