گلف

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع گلف

دانلود کتاب 101 نکته اساسی گلف

دانلود کتاب 101 نکته اساسی گلف
شاید زمانی که گلف ابداع شد هرگز به فکر کسی خطور نمی‌کرد که طرفداران این رشته ورزشی روز به روز افزایش یابند و با اهداف مختلفی به انجام آن مبادرت کنند. گفته می‌شود که بازی گلف نیروی فکری و آمادگی جسمانی بازیکن را به طور همزمان می‌طلبد. یک گلف باز در کنار سایر معیارهایی که یک ورزشکار می‌تواند دارا...
1