یادداشت های روزانه

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع یادداشت های روزانه

دانلود کتاب مدال و مرخصی

دانلود کتاب مدال و مرخصی
هدایت الله بهبودی در کتاب مدال و مرخصی در یازده یادداشت خاطرات تلخ و شیرین از اسیری عراقی را بازگو می‌کند. رزمنده‌ای که دور از چشم دشمن شبانه به درون عراقی‌ها رخنه کرده و ده‌ها ماموریت پنهانی را کشف می‌کند. این کتاب یکی از زیباترین یادداشت‌های جنگ است که رشادت‌های جوانان ایرانی را از نگاه سربازان...
1