یادداشت های یک اسیر عراقی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع یادداشت های یک اسیر عراقی

دانلود کتاب مدال و مرخصی

دانلود کتاب مدال و مرخصی
هدایت الله بهبودی در کتاب مدال و مرخصی در یازده یادداشت خاطرات تلخ و شیرین از اسیری عراقی را بازگو می‌کند. رزمنده‌ای که دور از چشم دشمن شبانه به درون عراقی‌ها رخنه کرده و ده‌ها ماموریت پنهانی را کشف می‌کند. این کتاب یکی از زیباترین یادداشت‌های جنگ است که رشادت‌های جوانان ایرانی را از نگاه سربازان...
1