The Resemblance Between a Violin Case and a Coffin

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع The Resemblance Between a Violin Case and a Coffin

کتاب صوتی شباهت جعبه‌ی ویولون با تابوت

معرفی و دانلود کتاب صوتی شباهت جعبه‌ی ویولون با تابوت داستان کتاب صوتی شباهت جعبه‌ی ویولون با تابوت اثر تنسی ویلیامز از نگاه مردی روایت می‌شود که تیزبینانه و دقیق به مرور رابطه با خواهر بزرگترش در دوران نوجوانی می‌پردازد. در واقع تنسی ویلیامز (Tennessee Williams) در کتاب صوتی شباهت جعبه‌ی ویولون با تابوت (The Resemblance Between a Violin Case and a Coffin) داستان دوره بلوغ و تاثیر آن در ادامه زندگی را دستمایه قرار داده است. او عبور از دوران نوجوانی... ادامه

1