پیشنهاد کتابراه مجموعه پنجم

جنجالی‌ترین کتاب‌های سراسر تاریخ

معیار انتخاب کتاب‌های این مجموعه، محبوبیت، فروش، پرسروصدا بودن و ممنوعه بودن آن‌ها در دوره‌های گوناگون بوده است که در مجموع باعث شده این آثار داستانی و غیرداستانی نقدهای مثبت و منفی بسیاری از سوی مخاطبان و منتقدان دریافت کنند و از جنجالی‌ترین کتاب‌های ایران و جهان به حساب آیند.