کتاب‌های انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی

لیست کتاب‌های الکترونیکی منتشر شده توسط انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی

🎧 کتاب صوتی پدران غایب

alt
کتاب صوتی «پدران غایب» که یکی از پرفروش‌ترین‌های کشور فرانسه به شمار می‌آید برای مردانی مناسب است که با پدر خود رابطه‌ی خوبی نداشته‌اند اما اکنون می‌خواهند به احساسات فرزند پسرشان توجه نشان دهند. کتاب صوتی «پدران غایب» با تکیه بر اهمیت و نقش پدر در شکل‌گیری شخصیت فرزند پسر به شما کمک می‌کند تا ارتباط مؤثری با آن‌ها داشته باشید.
۲۲۰۰۰ تومان
دریافت کتاب صوتی