دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 11 (جلد دوم)


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 11 (جلد دوم) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 11 (جلد دوم)

دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 11 (جلد دوم)، به منظور پیش بینی هزینه کل در چهار بخش سفارش، موجودی، ریسک عملیاتی و تولید از روش شبکه عصبی مصنوعی بهره گرفته شده است.

داده‌های مورد استفاده، میزان تولید محصول، میزان سفارش خرید مواد اولیه، میزان موجودی و تقاضا در کنار هزینه‌های تولید، موجودی، سفارش خرید مواد اولیه و تعمیر و نگهداری ماشین آلات هستندکه به صورت ماهانه از فروردین سال 1394 تا اسفند سال 1396 از شرکت تولید قطعات خودرو اخذ گردیده است.

تصمیمات مربوط به هزینه‌های زنجیرۀ تأمین جزء تصمیمات راهبردی هستند. به منظور طراحی مدل پیش‌بینی داده‌ها به دو بخش شامل داده‌های آموزشی و داده‌های آزمایشی برای آزمون مدل، تقسیم شده‌اند؛ سپس شبکه بهینه با 32 داده آموزش، 2 داده اعتبارسنجی و 2 داده آزمایش، 20 تعداد نرون لایه پنهان و 2 تأخیر در تکرار 7 انتخاب شد. در نهایت برای اثبات اعتبار مدل نتایج روش شبکه عصبی مصنوعی با مدل‌های رگرسیون چند متغیره خطی و سری زمانی (ARIMA) توسط معیارهای MAPE، MAD وRMSE مورد سنجش قرار گرفت.

توسعه پایدار ایران اسلامی مستلزم ایجاد زیرساخت‌های علمی به ویژه در حوزه علوم انسانی است. در این میان علوم حسابداری و مدیریت با توجه به نفوذ فراگیر در میان علوم انسانی نقشی بی‌بدیل در توسعه و رشد کشور ایفا می‌کند. بشر در شروع قرن بیست و یکم با تحول شگرفی مواجه شد. این تحول محصول تغییر مفهوم ارتباط، اطلاعات و رسانه بوده است. دگرگونی در ارتباط و انتقال اطلاعات، امکانات آموزشی و پژوهشی را در اختیار بخش بسیار بزرگتری از مردم جهان قرار داد. توسعه آموزش، منجر به ظهور مفاهیم جدیدی در رسانه شد و افراد مختلف را قادر ساخت تا به منابع علمی بروز دسترسی پیدا کنند. تغییر فناوری در کنار افزایش دانشجویان و محققین باعث شد تا مقالات علمی زیادی در مجامع علمی، همایش‌ها و نشریات پژوهشی منتشر شود.

 ۱۰۲ صفحه، ۵ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2538-6409 

چاپ ۱۳۹۷، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

مدل پیش‌بینی هزینه کل در زنجیره تأمین دو سطحی همراه با ریسک عملیاتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت توسط شبکه عصبی مصنوعی؛ مطالعه موردی: شرکت تولید قطعات خودرو
جهانی شدن و فرهنگ سازمانی در سازمان‌های جهانی
کارت امتیازی متوازن فردی راهکار همسویی پرداخت با عملکرد در سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی
مروری بر ضایعات نان؛ ضرورت کاهش ضایعات نان برای افزایش بهر‌ه‌وری
شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار بر نوآوری در صادرات غیرنفتی
آینده پژوهی
بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر تمایل و انگیزه خرید مصرف کنندگان در میان مصرف کنندگان میانسال در شهرستان ساوه
نقش ابعاد منش ورزشی در پیشبینی موفقیت ورزشی ورزشکاران رشته بهکاپ

راهنمای دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 11 (جلد دوم)

برای دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 11 (جلد دوم) و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 11 (جلد دوم)