دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 23


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 23 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 23

دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 23 منتشر شد. مطالعه کاربرد سبک مدیریت اسلامی بر اداره، سازمان‌های دولتی و خصوصی و بررسی موانع فراروی کاربست نظام مدیریت دانش، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه شکست خدمات و احیاء خدمات با وفاداری مشتریان خواهد بود. این تحقیق براساس
هدف کاربردی و براساس ماهیت گردآوری داده‌ها توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از
مشتریان شرکت‌های خدمات مسافرت هوایی در شمال غرب شهر تهران بوده و نمونه آماری مورد استفاده متشکل از 384 نفر خواهد بود.

همچنین داده‌های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه توزیع شده در میان این افراد جمع‌آوری گردیده و با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزار ایموس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر مبنای اهداف پژوهشی، مطالعه حاضر شامل شش فرضیه است که طبق نتایج حاصله پنج فرضیه تایید و یک فرضیه رد شد.

 ۷۲ صفحه، ۴ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2538-6409 

چاپ ۱۳۹۹، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

رابطه شکست خدمات و احیاء خدمات با وفاداری مشتریان
نقش مهارت‌های ارتباطی در ارتقای عملکرد مدیران؛ موردمطالعه: مدیران ارشد و میانی دانشگاه پیام نور
بررسی موانع فراروی کاربست نظام مدیریت دانش
اثر تعدیل‌کنندگی کیفیت حسابرسی و تحلیل‌گران مالی بر خوانایی گزارشگری مالی و هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مطالعه کاربرد سبک مدیریت اسلامی بر اداره، سازمان‌های دولتی و خصوصی
کسب سرمایه اجتماعی بواسطه رضایت از خدمات مدیریت شهری با تاکید برحق نظارت شهروندی

راهنمای دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 23

برای دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 23 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 23