کتاب‌های مرتبط با کتاب سیر تکاملی حقوق اسرای جنگی در اسلام و حقوق بین‌الملل