دانلود فصلنامه الکترونیکی پژوهش‌های حقوقی قانون یار - شماره چهارم

  • ناشر: فصلنامه پژوهش های حقوقی قانون یار
  • ۰ رای
  • برای دانلود قانونی فصلنامه الکترونیکی پژوهش‌های حقوقی قانون یار - شماره چهارم و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی فصلنامه الکترونیکی پژوهش‌های حقوقی قانون یار - شماره چهارم و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی فصلنامه الکترونیکی پژوهش‌های حقوقی قانون یار - شماره چهارم

فصلنامه الکترونیکی پژوهش‌های حقوقی قانون یار - شماره چهارم، منتشر شد. تحلیل حقوقی قاعده ضمان غرور با نگاهی به حقوق انگلیس، شرایط حاکم بر قرارداد‌های متعذر شده، جایگاه حقوقی قراردادهای پیش فروش ساختمان در رویه قضایی و تحلیل حقوقی شرط ضمان امین در قانون مدنی، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید.

یکی از عوامل مؤثر در ایجاد مسئولیت فریب دادن است، بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد، مثلا در عقد نکاح زوج یا زوجه طرف مقابل را فریب داده باشد و یا در عقد بیع خریدار از فروشنده فریب بخورد و در این صورت برای فریب دهنده مسئولیت و ضمان ایجاد می‌شود. این نوع از مسئولیت که ضمان ناشی از خدعه و فریب است در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده می‌شود که نوعی ضمان قهری است و در حقوق از آن به مسئولیت مدنی یاد می‌شود. در این مقاله بر آن هستیم که که ضمان غرور را در حقوق و فقه در ایران را مورد بررسی قرار دهیم و در بعضی از موارد به ویژه مسئله معاملات و شرایط حاکم بر آن این موضوع را با حقوق انگلستان تطبیق دهیم.

 ۲۰۸ صفحه، ۴ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2588-6452 

چاپ ۱۳۹۷: ۳۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

تحلیل حقوقی قاعده ضمان غرور با نگاهی به حقوق انگلیس
شرایط حاکم بر قرارداد‌های متعذر شده
جایگاه حقوقی قراردادهای پیش فروش ساختمان در رویه قضایی
تحلیل حقوقی شرط ضمان امین در قانون مدنی
طرق جبران خسارت معنوی از دستگاه‌های دولتی در حقوق ایران
رویکرد قانون گذار ایران در جرم قاچاق زنان و تطبیق آن با کنوانسیون پالرمو
بررسی قراردادهای سرمایه گذاری بیع متقابل در صنعت نفت در حقوق ایران
جایگاه حقوقی فسخ عقد بیع نسبت به آینده با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی
بررسی حقوقی عقد حواله با نگاهی به مباحث فقهی

راهنمای دانلود فصلنامه الکترونیکی پژوهش‌های حقوقی قانون یار - شماره چهارم

برای دانلود فصلنامه الکترونیکی پژوهش‌های حقوقی قانون یار - شماره چهارم و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  فصلنامه الکترونیکی پژوهش‌های حقوقی قانون یار - شماره چهارم