دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 8


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 8 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 8

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 8، منتشر شد. بررسی تاثیر موقوفات بر توسعه شهری، تأثیر پدیده مال سازی بر فضایِ شهری امروز ایران و مدیریت استراتژیک در باززنده‌سازی بافت فرسوده از دیدگاه توسعه پایدار، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید.

وقف یکی از ارزش‌های والای انسانی است که تحت تاثیر جهان بینی دینی و مذهبی اسلام علاوه بر اینکه از نظر اجتماعی
و اقتصادی کارکردهای فراوان و مهمی در زندگی روزانه و فعالیت‌های شهری دارد، از نظر کالبدی نیز نقش بسیار موثری در شکل‌دهی به ساخت شهرهای ایران داشته است.

شهر کاشمر با قدمتی بیش از دو هزار سال، به عنوان دومین شهر زیارتی استان خراسان رضوی می‌باشد، که دارای اماکن زیارتی، آثار تاریخی فراوان و جاذبه‌های گردشگری متعددی است که در طی سالیان ماندگار مانده است. بسیاری از این عناصر کالبدی و اجزا شهری وقفی می‌باشند. لذا، بررسی نقش موقوفات در توسعه شهر کاشمر هدف اصلی این مقاله بوده است.

روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف تحقیق کاربردی و از منظر چارچوب پژوهش، توصیفی تحلیلی است که با تتبع در متون تاریخی و وقف نامه‌ها و در کنار آن تحلیل ساختاری چگونگی پیدایی و برقرای رابطه بین اجزا و شهر صورت گرفته است. متون کلیه وقف نامه‌های شهر کاشمر در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشمر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. ابتدا کلیه موقوفات معرفی و دسته‌بندی شد. سپس به تحلیل تاثیر موقوفات در شکل گیری کالبدی و فیزیکی شهر کاشمر پرداخته شد. همچنین از طریق مصاحبه با کارشناسان شهری کاشمر در خصوص موضوع پژوهش سعی شده تا برخی مشکلات و تاثیرات عمده وقف در شهر کاشمر شناسایی گردد. نتایج پژوهش نشان داد که سنت وقف با کمک گرفتن از انگیزه‌های دینی و خیرخواهانه تاثیر مهمی بر شکل گیری، توسعه و نگهداری فضاهای شهری، ساخت فضاهای خدماتی و همچنین افزایش تمایل مردم به مهاجرت و شهرنشینی در دوران اولیه شکل‌گیری و در نتیجه در کالبد اصلی فرم شهر کاشمر داشته است. البته همواره این تاثیر مثبت نبوده است. در چند سال اخیر، عدم احترام به قوانین شهری در موقوفه‌های جدید موجب بروز مشکلاتی برای شهرکاشمر نظیر عدم استفاده بهینه از زمین و بلا تکلیفی بسیاری از اراضی شهری گردیده است.

 ۹۴ صفحه، ۷ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2645-4424 

چاپ ۱۳۹۸، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

بررسی تاثیر موقوفات بر توسعه شهری: نمونه موردی شهر کاشمر
تأثیر پدیده مال سازی بر فضایِ شهری امروز ایران
مدیریت استراتژیک در باززنده‌سازی بافت فرسوده از دیدگاه توسعه پایدار: مطالعه موردی شهر رشت
تحلیل پارک‌های شهری با رویکرد مقابله با جرم CPTED؛ مطالعه موردی: پارک ملت مهاباد
راهبردهای ارتقای عملکرد مسجد به عنوان یک نهاد مردمی با استفاده از تکنیک QSPM
تحلیل آسیب‌پذیری لرزه‌ای مساکن روستایی در شهرستان لامرد
بررسی نقش مدیریت پسماندهای خانگی در مباحث کنترل انرژی در سیستم برنامه‌ریزی شهری؛ نمونه مطالعاتی شهر تهران

راهنمای دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 8

برای دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 8 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 8