دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار - شماره 3


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار - شماره 3 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار - شماره 3

کتاب فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار - شماره 3، منتشر شد. طرح‌ریزی توسعه گردشگری طبیعی در منطقه نمونه گردشگری انشان در استان خوزستان و پهنه‌بندی اقلیم گردشگری استان زنجان با استفاده مدل تحلیل سلسله مراتبی از جمله عناوینی هستند که در این شماره از فصلنامه می‌خوانید.

امروزه نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می‌کنند و همچنین سه چهارم کل فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شهرها رخ می‌دهد. شهرها در بهره‌برداری از خلاقیت به منظور توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... نقش حیاتی ایفا می‌کنند. شهرهای خلاق، شهرهایی هستند که گرایش‌ها جدیدی را در زمینه هنر، فرهنگ، اجتماع رواج می‌دهند و از طریق فعالیت‌های متنوع در زمینه خلاقیت، صنایع خلاق و نوآورانه به جذب و توسعه گردشگری شهری می‌پردازند. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به ارزیابی نقش شهرهای خلاق در توسعه گردشگری شهری شهر اصفهان پرداخته است.

در این پژوهش از شاخص‌های شهر خلاق ریچارد فلوریدا و شاخص‌های شهر خلاق وانولو برای تحلیل موضوع استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد شهر اصفهان بر اساس شاخص‌های تعریف شده فلوریدا و وانولو، پتانسیل زیادی جهت توسعه گردشگری شهری برخوردار است. شاخص‌های هنر، منظری شهری، سرزندگی فرهنگی، مطبوعیت‌های ویژه و شاخص تنوع بیشترین ارتباط را در زمینه توسعه گردشگری شهری دارند. مسئولین و مدیران شهری باید از این پتانسیل جهت جذب گردشگر و توسعه گردشگری شهری استفاده نمایند. در این زمینه بهره گیری از نخبگان شهری، اساتید متخصص، مدیران متفکر می‌تواند راهگشاه باشد.

گردشگرى طى سه دهه‌ى گذشته تبدیل به مهمترین جلوه آشکار تمدن بشرى و یکى از پایه‌هاى اصلى مفاهمه میان فرهنگى شده است. گردشگری آمیزه‌ای از فعالیت‌های گوناگون از حمل‌و‌نقل و تغذیه تا اقامت و مدیریت رویدادها است که در جهت خدمت‌رسانی به گردشگران، به صورت زنجیره‌ای بهم پیوسته ایفای نقش می‌کند. درک جنبه‌هاى مختلف تأثیر این فعالیت فرهنگى بر توسعه اقتصاد ملى و زندگى اجتماعى مردم، مستلزم همفکرى اندیشمندان رشته‌هاى مختلف و درهم آمیزى تجارب دست‌اندرکاران آن‌ است.

موفقیت‌ چشمگیر راهبردهاى توسعه مبتنى بر توسعه گردشگرى در دنیا، موجب تشویق مدیران، کارشناسان، دانشگاهیان، حِرَف و صنوف مختلف در بهره‌گیرى بیشتر از مزیت‌هاى گردشگرى شده است. شواهد فروانى نشان می‌دهند که هیچ فعالیت دیگرى به اندازه گردشگرى نمی‌تواند این مقدار اشتغال ایجاد کند؛ جنبه‌هاى گوناگون زندگى انسان را متأثر سازد و موجب تغییر در رفتار، نگرش، ارزش‌ها و تمایلات جامعه شود. این توان بالقوه گردشگرى، هر صاحب‌فکرى را براى بهره‌گیرى بیشتر ترغیب می‌کند.

شناخت ابعاد متنوع تأثیر گردشگری بر توسعه ملى و زندگى اجتماعى مردم، نیازمند هم‌اندیشی متخصصین رشته‌هاى مختلف و ارتباط موثر و انتقال تجارب دست‌اندرکاران آن‌ است. تنها با انتشار پژوهش‌ها و تجربیات عملی محققان و اندیشمندان این حوزه، امکان آشنایى با مسایل و چالش‌هاى توسعه از یکسو و ارائه راهکار براى برون‌رفت از تنگناها، از سوى دیگر امکان‌پذیر می‌گردد.

 ۵۰ صفحه، ۴ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2645-4866 

چاپ ۱۳۹۷، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

1- تحلیل نقش شاخص‌های شهر خلاق در توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان)
2- برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری توسعه صنعت گردشگری بر پایه ایفای نقش ستون‌های دولت محلی‌ کارآمد در ایران
3- پهنه‌بندی اقلیم گردشگری استان زنجان با استفاده مدل تحلیل سلسله مراتبی
4- طرح‌ریزی توسعه گردشگری طبیعی در منطقه نمونه گردشگری انشان در استان خوزستان

راهنمای دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار - شماره 3

برای دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار - شماره 3 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار - شماره 3