دانلود فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - دوره دهم - تابستان 1398

  • ناشر: فصلنامه علمی حقوقی قانون یار
  • ۰ رای
  • برای دانلود قانونی فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - دوره دهم - تابستان 1398 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - دوره دهم - تابستان 1398 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - دوره دهم - تابستان 1398

فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - دوره دهم - تابستان 1398، منتشر شد. تاثیر تکنیک‌های جدید درمان ناباروری در الغای تفریق زوجین با تاکید بر رویه قضایی و مسئولیت نیابتی، تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از فصلنامه می‌خوانید.

در باب تاثیر تکنیک‌های جدید درمان ناباروری در الغای تفریق زوجین نتایجی حاصل شد که عبارتند از اینکه عقیم بودن و ناباروری طبیعی زوج از مصادیق عسروحرج موجب حق طلاق زوجه محسوب می‌شود و صرف احتمال درمان ناباروری با روش‌های درمانی نوین، نافی حق طلاق زوجه نیست زیرا موضوعات شرعی منصرف به‌عنوان طبیعی آنان است. اگر زوج به روش طبیعی امکان بارداری نداشته باشد، وکالت در طلاق برای زوجه به دلیل تحقق شرط عدم بارداری محقق است حتی اگر بارداری به روش‌های نوین ممکن باشد.

امکان باروری با روش‌های آزمایشگاهی و خارج رحمی، تحقق شرط طلاق در صورت عدم باردارشدن ظرف 5 سال را منتفی نمی‌سازد زیرا عرفاً مقصود طرفین به هنگام عقد نکاح، باروری به روش طبیعی است و منظور از ناباروری زوج (که به زوجه حق درخواست طلاق می‌دهد) ناتوانی زوج از فرزند آوری به‌طور طبیعی است لذا امکان بچه‌دار شدن از طرق دیگر، نافی حق زوجه در تقاضای طلاق نیست.

روش تحقیق به صورت توصیفی، تحلیلی می‌باشد و از جمله اهداف تحقیق عبارتند از بررسی تاثیر تکنیک‌های جدید درمان ناباروری در الغای تفریق زوجین، تأثیر درمان ناباروری زوج در حق طلاق زوجه، بررسی دعوای فسخ نکاح به دلیل ناباروری زوجه و بررسی مشکل باروری زوجین و درخواست طلاق از طرف زوجه که در این مقاله به این اهداف به طور تفصیلی و دقیق پرداخته شده است.

 ۴۰۰ صفحه، ۶ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2538-3701 

چاپ ۱۳۹۸: ۷۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

تاثیر تکنیک‌های جدید درمان ناباروری در الغای تفریق زوجین با تاکید بر رویه قضایی
مسئولیت نیابتی، تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
آموزش دهی و یادگیری (آموزشی محورها) به عنوان جایگزین‌های حبس
بررسی نقض مالکیت فکری در فضای مجازی
بررسی جزایی ضبط و مصادره اموال در قانون مجازات اسلامی ایران
تحلیل اراده باطنی در اعمال حقوقی
تبیین بنیادین مقتضای «اصل صحت» با رویکردی نوین در احکام قضات
رابطه اختلالات روانی با بزهکاری و ارتکاب جرم
پیشگیری از بروز اندیشه‌های مجرمانه با دیدگاه علوم انسانی اسلامی
مطالعه تطبیقی زنای فریبکارانه در نظام حقوق کیفری ایران و انگلستان
تحلیل فقهی و حقوقی ضمان معاوضی در تفاسخ یا اقاله در حقوق ایران
بررسی حقوقی ایجاب معلق
اثر قاعده لاضرر در مسوولیت مدنی و نقش قاعده اقدام در اثر رافعیت آن
نقش وکیل در دفاع از حقوق شهروندی
واکاوی حقوقی «اصالۀ الصحۀ» یا اصل صحت در عقود و قراردادها در حقوق ایران
تحلیل راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از تکرار جرم و کاهش میزان تعداد اطفال بزهکار در آینده

راهنمای دانلود فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - دوره دهم - تابستان 1398

برای دانلود فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - دوره دهم - تابستان 1398 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - دوره دهم - تابستان 1398