دانلود فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - دوره هفتم - پاییز 1397

  • ناشر: فصلنامه علمی حقوقی قانون یار
  • ۰ رای
  • برای دانلود قانونی فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - دوره هفتم - پاییز 1397 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - دوره هفتم - پاییز 1397 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - دوره هفتم - پاییز 1397

فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - دوره هفتم - پاییز 1397، منتشر شد. این شماره به بررسی و نوآوری‌های قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 در رابطه با ضابطین و اقدامات آن‌ها، قتل عمد در حالت هیجانات روحی در فقه و حقوق کیفری ایران مکاتب و قلمرو جرم شناسی و حبس‌های خارج از زندان و نظارت بر آن، می‌پردازد.

پس از ارتکاب یک جرم، ضابطین نخستین کسانی هستند که با صحنه‌ی جرم مواجه می‌شوند از این رو اقدامات آن‌ها در این مراحل ابتدایی راهگشای بسیاری از ابهامات در مراحل بعد خواهد بود، به همین مقنن انواع مختلفی از ضابطین را معرفی کرده است تا در موقعیت‌های مختلف وارد عمل شوند. در رابطه با برخی افراد آسیب‌پذیر جامعه نیاز هست ضابطین وارد عمل شوند که تخصص لازم را در این زمینه را دارند چرا که نحوه‌ی رفتار امروز یک ضابطه متخصص، به دلیل شخصیت آسیب‌پذیر بعضی افراد می‌تواند از بسیاری مشکلات و جرایم پیش‌گیری کند. ضابطین هم نسبت به بزه‌دیدگان و هم نسبت به متهمین تکالیفی دارند که تحقق عدالت در راستای انجام وظیفه درست ضابطین در این زمینه است. ضمن اینکه از انجام برخی اقدامات منع شده‌اند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 تغییرات عمده‌ای در زمینه‌ی ضابطین، انواع ضابطین، اقدامات و ممنوعیت‌های آن‌ها از انجام برخی اعمال داشته است. در این نوشتار برآنیم این تغییرات را بیان، و نکات قوت و ضعف قانون در این زمینه را بیان کنیم.

 ۵۲۳ صفحه، ۷ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2538-3701 

چاپ ۱۳۹۷: ۳۵۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

بررسی و نوآوری‌های قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 در رابطه با ضابطین و اقدامات آن‌ها
قتل عمد در حالت هیجانات روحی در فقه و حقوق کیفری ایران
مکاتب و قلمرو جرم شناسی
حبس‌های خارج از زندان و نظارت بر آن
بررسی علل ارتکاب جرم در نظام کیفری
تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی
پسماندهای حاشیه دریای خزر از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست
بررسی و تحلیل حقوقی ماده 77 قانون شهرداری
تحلیل روش‌های حل و فصل اختلافات در قراردادهای بیمه حمل و نقل دریایی داخلی و بین‌المللی
بررسی و تحلیل شروط نامشروع در حقوق موضوعه ایران
بررسی و تحلیل حقوقی داوری در حقوق تجارت بین‌الملل
مسئولیت مدنی در جامعه ورزشی در حقوق موضوعه ایران
ضمان درک با نگاهی بر شرط کاهش، افزایش و اسقاط آن
خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا و خسارات معنوی و اقتصادی در خصوص حمل و نقل دریایی
جایگاه قانونی عدل الهی و عدالت در جامعه
مسئولیت مدنی سرپرست صغیر و مجنون
تضمین حقوق متهم در قوانین جزایی ایران
بررسی حقوقی مالکیت خصوصی در راستای منافع عمومی
مسئولیت مدنی مشاوران حقوقی
جایگاه حق حبس زوجه در نظام حقوقی ایران
نگاهی تحلیلی به ایفاء تعهد توسط ثالث به عنوان استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها
بررسی تحلیلی - انتقادی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
توارث اجازه در معامله فضولی
شناخت مرجع قضایی صالح در منازعات ناشی از مسئولیت مدنی
نگاهی بر مسائل مرتبط با خواسته دعوا

راهنمای دانلود فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - دوره هفتم - پاییز 1397

برای دانلود فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - دوره هفتم - پاییز 1397 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - دوره هفتم - پاییز 1397