دانلود فصلنامه‌ پژوهش‌های نوین علوم مهندسی - شماره 11

  • ناشر: پژوهش های نوین علوم مهندسی
  • ۰ رای
  • برای دانلود قانونی فصلنامه‌ پژوهش‌های نوین علوم مهندسی - شماره 11 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی فصلنامه‌ پژوهش‌های نوین علوم مهندسی - شماره 11 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی فصلنامه‌ پژوهش‌های نوین علوم مهندسی - شماره 11

هدف از مطالعه فصلنامه‌ پژوهش‌های نوین علوم مهندسی - شماره 11، شناسایی شایستگی‌های مدیران سازمان‌های تحقیقاتی حوزه صنعت هوایی و نهایتا طراحی مدل شایستگی برای مدیران این سازمان‌هاست.

این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی، پیمایشی و از لحاظ زمانی مقطعی است. با بررسی مدل‌های شایستگی موجود و سپس مصاحبه‌های انجام شده با 17 نفر از خبرگان سازمان‌های تحقیقاتی، پرسش‌نامه پژوهش با 55 سؤال بر پایه مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت تهیه گردید.

به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از میان مدیران ارشد سازمان‌های تحقیقاتی حوزه صنعت هوایی نمونه‌ای به حجم 178 نفر به روش تصادفی انتخاب و پرسش‌نامه پژوهش بین آن‌ها توزیع گردید. جهت شناسایی عوامل تشکیل‌دهنده مدل پژوهش، از طریق تحلیل عاملی اکتشافی در نرم‌افزار SPSS تعداد 12 عامل شناسایی و برازش مدل ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS 2 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

در نهایت مدل شایستگی مدیران سازمان‌های تحقیقاتی حوزه صنعت هوایی با 36 شایستگی در قالب 10 عامل به ترتیب شامل قدرت تصمیم‌گیری و نفوذ، ویژگی‌های فردی و شخصیتی، مهارت‌های فنی مدیریتی، مهارت‌های ادراکی، شجاعت، تیم‌سازی، مهارت‌های ارتباطی، دانش و مدیریت، تخصص و خلاقیت و مهارت تحقیق و توسعه طراحی شد.

توسعه پرشتاب و گسترده علوم به ویژه در حوزه فنی و مهندسی، انجام اقدامات علمی برای معرفی دستاوردهای علمی را بیش از پیش ضروری کرده است. توسعه پایدار ایران اسلامی، مستلزم ایجاد زیرساخت‌های علمی به ویژه در حوزه علوم مهندسی است.

 ۵۴ صفحه، ۴ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
چاپ ۱۳۹۶، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

ارائه مدل شایستگی مدیران سازمان‌های تحقیقاتی حوزه صنعت هوایی با استفاده از نرم افزار PLS
مطالعه آزمایشگاهی و بهینه‌سازی تأثیر نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر ضریب انتقال حرارت هدایتی آب و اتیلن گلایکول
بررسی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساخت‌گاه سد مخمل کوه
سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه‌های عصبی و منطق فازی در محاسبات ابری

راهنمای دانلود فصلنامه‌ پژوهش‌های نوین علوم مهندسی - شماره 11

برای دانلود فصلنامه‌ پژوهش‌های نوین علوم مهندسی - شماره 11 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  فصلنامه‌ پژوهش‌های نوین علوم مهندسی - شماره 11