دانلود ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و دوم؛ اردیبهشت 98

  • ناشر: ماهنامه تخصصی محیط زیست
  • ۰ رای
  • برای دانلود قانونی ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و دوم؛ اردیبهشت 98 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید مجلهنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و دوم؛ اردیبهشت 98 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و دوم؛ اردیبهشت 98

ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و دوم؛ اردیبهشت 98، منتشر شد. بررسی اثر تغییرات دما و بارش بر روی رواناب حوضه آبریز اترک، آشنایی کوهنوردان با ویژگی مارها، اصول برای برپایی کمپ در کوهستان، از جمله عناوینی هستند که در این شماره می‌خوانید.

حوضه آبریز اترک یکی از حوضه‌های بزرگ شمال شرقی ایران است این حوضه از دو شاخه مهم اترک داخلی و سومبار (اترک خارجی) تشکیل شده است که پس از به هم پیوستن در محل چات، اترک مشترک به وجود آمده که مرز بین ایران و ترکمنستان را تشکیل می‌دهد. با توجه به وسعت زیاد حوضه آبریز و مسیر نسبتا طولانی رودخانه و تأمین بخش عمده‌ای از نیاز آبی شرق استان گلستان، مطالعات هیدرواقلیمی در حوضه رودخانه اترک توصیف و تکامل تدریجی آن از سال 1340 تا 1392 بررسی شده است که روند افزایشی معنی داری در میانگین دمای تمام فصول سال، مشاهده می‌شود.

میانگین بارندگی سالانه روی کل حوضه، گسترش واضحی را نشان نمی‌دهد. میانگین رواناب سالانه، به شدت قابل تغییر است و روند مشخصی را در دوره مورد بررسی نشان نمی‌دهد. اما برای بیشینه رواناب روزانه می‌توان گسترشی به سمت افزایش مقادیر، مشاهده نمود. اگر این تغییرات در آینده ادامه داشته باشد، ممکن است تعداد و شدت سیل‌ها در رودخانه اترک افزایش پیدا کند.

 ۱۳۹ صفحه، ۹ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
چاپ ۱۳۹۸: ۵۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۰۰۰۰ ت - 3.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید مجلهنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

بررسی اثر تغییرات دما و بارش بر روی رواناب حوضه آبریز اترک
آشنایی کوهنوردان با ویژگی مارها
اصول برای برپایی کمپ در کوهستان
توجیه طرح مکانیسم‌های توسعه هوای پاک و فرآیند اخذ مجوزات لازم آن سازمان
بررسی غار سراب بابا حیدر از دیدگاه ژئوتوریسم
تحلیلی بر مؤلفه‌های ارتقای فرهنگ محیط زیستی مطالعه موردی: کارکنان مجتمع تولید روی بندرعباس
ارتباط تیپ‌های هوای سبزوار با سامانه‌های همدیدی جو اقتصاد
شناخت برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست
گزارش توجیهی فنی و اقتصادی احداث
بررسی استراتژی مدیریتی توسعه پایدار اکوتوریسم در شهر تنکابن
خواص خاویار

راهنمای دانلود ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و دوم؛ اردیبهشت 98

برای دانلود ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و دوم؛ اردیبهشت 98 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و دوم؛ اردیبهشت 98