دانلود ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و هفت؛ مهر 98

  • ناشر: ماهنامه تخصصی محیط زیست
  • ۰ رای
  • برای دانلود قانونی ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و هفت؛ مهر 98 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید مجلهنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و هفت؛ مهر 98 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و هفت؛ مهر 98

ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و هفت؛ مهر 98، منتشر شد. بررسی رابطه‌ی تصویر برند با وفاداری به برند در مصرف کنندگان تلفن همراه و بررسی و نحوه‌ی نگرش شهروندان در مورد تفکیک پسماندهای خانگی از مبدا در شهرستان ملکان، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه می‌خوانید.

از آن جا که به دست آوردن مشتری جدید بسیار پرهزینه‌تر از برقراری یک رابطه گسترده‌تر و عمیق‌تر با مشتریان فعلی است، موضوع وفاداری مشتری به برند و شناسایی عوامل موثر بر آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی تصویر برند با وفاداری به برند تلفن همراه به مرحله اجرا در آمد. جامعه آماری این پژوهش، تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بودند که از میان آن‌ها 400 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده و پرسشنامه میان ایشان توزیع شد. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار میان تصویر برند و ابعاد آن (مزایای تجربی، مزایای نمادین، مزایای اجتماعی، مزایای کارکردی و شکل ظاهری) با وفاداری به برند بود.

 ۱۱۱ صفحه، ۶ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
چاپ ۱۳۹۸: ۵۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۲۰۰۰۰ ت - 6.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید مجلهنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

بررسی رابطه‌ی تصویر برند با وفاداری به برند در مصرف کنندگان تلفن همراه
بررسی زمان پاسخ گویی به موارد اورژانس در ماموریت‌های اورژانس 115 اصفهان سال 1394
بررسی و نحوه‌ی نگرش شهروندان در مورد تفکیک پسماندهای خانگی از مبدا در شهرستان ملکان
آنالیز حوادث شغلی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در سال 1394
الگوی دوبعدی رشد حوادث در صنعت نفت
ارزیابی عدم قطعیت در تولید انرژی برق آبی تحت شرایط تغییر اقلیم
برآورد آسیب‌پذیری آبخوان با استفاده از مدل‌های رتبه دهی توصیفی DRASTIC و CD (مطالعه موردی: دشت لنجانات اصفهان)
بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت شبانکاره میمند از نظر PH
نقش بازرسی‌های HSE در افزایش شاخص ایمنی و کاهش مغایرت‌های حوزه سلامت، ایمنی و محیط زیست در پروژه‌های ساختمانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
ایمنی خطوط انتقال برق و تاثیرات آن بر سلامتی انسان
حمله به حیران
بررسی عملکرد منعقد کننده‌های پلی آلومینیوم کلراید (PAC) و کلروفریک (FeCL۳) در حذف کل کربن آلی و کدورت از آب
معیارها و ضوابط دفع پسماندهای پزشکی و ویژه در جوامع شهری با هدف توسعه پایدار
بررسی رابطه عوامل روانی محیط کار با تعداد حوادث شغلی مطالعه موردی: شرکت تولیدی الکل و مواد غذایی
بیدستان

راهنمای دانلود ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و هفت؛ مهر 98

برای دانلود ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و هفت؛ مهر 98 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  ماهنامه اختصاصی زیست‌بان آب - شماره سی‌ و هفت؛ مهر 98