دانلود کتاب آموزش گام‌به‌گام برنامه‌نویسی بانک اطلاعاتی با #C


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب آموزش گام‌به‌گام برنامه‌نویسی بانک اطلاعاتی با #C و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب آموزش گام‌به‌گام برنامه‌نویسی بانک اطلاعاتی با #C

در کتاب آموزش گام‌به‌گام برنامه‌نویسی بانک اطلاعاتی با #C اثر رمضان عباس نژاد ورزی مطالبی از قبیل ایجاد بانک اطلاعات، جداول، کلاس‌های #C برای کار با بانک اطلاعات، ورود، ویرایش، حذف رکوردها، رویه‌های ذخیره شده، پشتیبان‌گیری و بازیابی فایل‌های پشتیبان به صورت فشرده شده، تراکنش‌ها و گزارش‌گیری از بانک اطلاعات بیان گردیده است.

کتاب آموزش گام‌به‌گام برنامه‌نویسی بانک اطلاعاتی با #C (مرجع کامل) با بهره‌گیری از سال‌ها تجربه در امر تدریس، تألیف کتب کامپیوتر و مهم‌تر از همه برنامه‌نویسی در زمینه بانک اطلاعات تدوین شده است. از ویژگی‌های جالب و برجسته این کتاب، بیان مثال‌های متنوع کاربردی، حل گام‌به‌گام آن‌ها و توضیح کامل مثال‌های بیان شده، می‌باشد.

امروزه حجم زیادی از اطلاعات ذخیره و بازیابی می‌شوند. برای جلوگیری از افزونگی داده (تکرار بی‌مورد داده‌ها)، بی‌‌نظمی و ایجاد سازگاری بین گزارش‌ها از بانک اطلاعات استفاده می‌شود. بانک‌های اطلاعات متعددی وجود دارند که پرکاربردترین و بهترین آن‌ها، سیستم بانک اطلاعات رابطه‌ای است. یکی از بانک‌های اطلاعات رابطه‌ای، SQL Server است که ویژگی‌هایی از قبیل کارایی بالا، سهولت یادگیری و استفاده، کارکردن در محیط شبکه، قابلیت دسترسی و امنیت بالا، آن را به عنوان پرکاربردترین بانک اطلاعات جهان تبدیل کرده است. به طوری که 70 درصد کاربران دنیا از این بانک اطلاعات استفاده می‌کنند.

از طرف دیگر، با بانک اطلاعات SQL Server نمی‌توان کارهایی از قبیل ایجاد فرم‌های ورود و ویرایش اطلاعات، تهیه گزارش‌ها و غیره را انجام داد. به همین دلیل، برای انجام کارهای مذکور به زبان برنامه‌نویسی نیاز داریم. از آنجایی که #C به عنوان یکی از دروس رشته‌های کامپیوتر و IT در دانشگاه‌های کشور تدریس می‌شود، این زبان را به عنوان زبان برنامه‌نویسی بانک اطلاعات انتخاب نمودیم.

 ۳۰۴ صفحه، ۹ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-600-91413-2-6 

چاپ ۱۳۸۸، قیمت الکترونیکی: ۹۵۰۰ ت - 3.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

فصل اول: آشنایی با زبان #C
1-1. زبان #C
2-1. فضای نام
3-1. انواع داده‌ها
4-1. متغیرها
1-4-1. نامگذاری متغیرها
2-4-1. اعلان متغیرها
3-4-1. مقدار دادن به متغیرها
5-1. ثوابت
6-1. عملگرها
7-1. فرم برنامه
1-7-1. خواص فرم
2-7-1. رویدادهای فرم
3-7-1. متدهای فرم
8-1. کنترل‌ها
8-1-1. کنترل label
2-8-1. کنترل TextBox
3-8-1. کنترل Button
4-8-1. کنترل ListBox
5-8-1. کنترل ComboBox
6-8-1. کنترل CheckBox
7-8-1. کنترل CheckedListBox
8-8-1. کنترل RadioButton
9-8-1. کنترل GroupBox
10-8-1. کنترل MenuStrip
11-8-1. کنترل ContextMenuStrip
12-8-1. کنترل PictureBox
9-1. ساختارهای کنترلی
1-9-1. ساختارهای تصمیم
10-1. ساختارهای تکرار
11-1. مدیریت صفحه‌کلید
12-1. آرایه‌ها
13-1. کلاس‌ها و اشیاء
1-13-1. تعریف کلاس
2-13-1. نمونه‌سازی کلاس
3-13-1. اعضای کلاس
 فصل دوم: محیط بانک اطلاعات
1-2. تعریف ‌‌سیستم مدیریت بانک اطلاعات
1-1-2. دلایل استفاده از بانک اطلاعات
2-1-2. طراحی بانک اطلاعاتی
3-1-2. نرمال‌سازی داده‌ها
2-2. بانک اطلاعات SQL Server
3-2. معرفی بانک اطلاعاتی نمونه
4-2. ورود به بانک اطلاعاتی SQL Server
5-2. تایپ و اجرای دستورات SQL
َ فصل سوم: ایجاد بانک اطلاعات و جدول
1-3. ایجاد بانک اطلاعات و جداول آن
1-1-3. ایجاد بانک اطلاعات
2-1-3. تغییر خواص بانک اطلاعات موجود
3-1-3. حذف بانک اطلاعات
2-3. اشیای بانک اطلاعات
1-2-3. ایجاد جدول با دستور SQL
2-2-3. تغییرساختارجدول با دستورSQL
3-2-3. حذف جدول با دستور SQL
3-3. دستیابی به بانک اطلاعاتی با ADO. NET
1-3-3. فضای نام System. Data
2-3-3. تأمین‌کننده‌های داده
3-3-3. کلاس‌های Connection
4-3-3. واسط IDbCommand
فصل چهارم: کلاس‌های پایه بانک اطلاعات
1-4. کلاس DataSet
1-1-4. پر کردن DataSet
2-1-4. پرکردنDataSet باچندین
3-1-4. تثبیت تغییرات DataSet
4-1-4. دسترسی به جداول DataSet
2-4. کلاس DataTable
1-2-4. کلاس DataColumn
2-2-4. کلاس
3-4. کنترل DataGridView
فصل پنجم: ورود و ویرایش داده‌ها
1-5. دستوراتSQL برای ورود، ویرایش و حذف داده‌ها
1-1-5. دستور INSERT
2-1-5. ویرایش رکوردهای جدولی
3-1-5. حذف رکوردهای جدول
2-5. انقیاد داده‌ها
1-2-5. انقیاد کنترل‌های ساده
2-2-5. انقیاد کنترل‌های پیچیده
1-3-5. مرتب‌سازی DataView
2-3-5. فیلتر رکوردهای DataView
3-3-5. جستجوی رکورد خاص
4-5. ذخیره تصاویر در بانک اطلاعاتی
1-4-5. بازیابی تصویر از بانک اطلاعاتی.
2-4-5. انقیاد کنترل‌ها به فیلد تصاویر
فصل ششم: بازیابی داده‌ها
1-6. پرس‌وجو
2-6. عملگرها در SQL Server
1-2-6. عملگرهای محاسباتی
2-2-6. عملگر انتساب
3-2-6. عملگرهای بیتی
4-2-6. عملگرهای رابطه‌ای
5-2-6. عملگرهای منطقی
6-2-6. عملگرهای یکانی
7-2-6. عملگرهای اتصال رشته‌ای
8-2-6. عملگرهای ویژه
3-6. بازیابی اطلاعات از جداول
4-6. پیوند جداول
1-4-6. الحاق ضربدری
2-4-6. الحاق متعادل
3-4-6. الحاق نامتعادل
4-4-6. الحاق درونی
5-4-6. الحاق بیرونی
5-6. پرس و جوی فرعی
6-6. پرس و جوهای مرکب
7-6. کلاس DataAdapter
1-7-6. ایجاد شیء SqlDataAdapter
2-7-6. بازیابی نتایج پرس‌وجو
3-7-6. پر کردن DataTableبا DataAdapter
4-7-6. رویدادهای SqlDataAdapter
8-6. کلاس DataReader
1-8-6. سازنده‌های‌کلاس SqlDataReader
2-8-6. متد ExecuteNonQuery
3-8-6. متد ExecuteScalar
9-6. کاتالوگ
فصل هفتم: اشیای پیشرفته SQL Server و ADO. NET
1-7. دید
1-1-7. ایجاد دید
2-1-7. تغییر دید
3-1-7. حدف دید
2-7. متغیرها
3-7. توضیحات
4-7. ساختارهای تصمیم
1-4-7. دستور IF … Else
2-4-7. دستور IF تو در تو
3-4-7. دستور CASE
5-7. رویه‌های ذخیره شده
1-5-7. ایجاد رویه‌های ذخیره شده
2-5-7. اجرای رویه ذخیره شده
3-5-7. تغییر رویه ذخیره شده
4-5-7. حذف رویه‌های ذخیره شده
6-7. توابع
1-6-7. ایجاد توابع
2-6-7. تغییر تابع
3-6-7. حذف تابع
7-7. ارسال پارامترها
فصل هشتم: تراکنش‌ها
1-8. تراکنش چیست؟
2-8. ارجاع به تراکنش
3-8. کلاس‌های پیاده‌سازی تراکنش
1-3-8. کلاس TransactionScope
2-3-8. کلاسCommittableTransaction
3-3-8. کلاس SqlTransaction
4-8. سطح‌های جداسازی تراکنش
5-8. نقاط ذخیره
فصل نهم: گزارشگیری با Reports Crystal
1-9. امکانات نرم‌افزار Crystal Report
2-9. مراحل طراحی گزارش
3-9. ایجاد گزارش با ویزارد
4-9. بخش‌های گزارش
5-9. اضافه کردن فیلد متن به گزارش
6-9. اضافه کردن خط به گزارش
7-9. اضافه کردن مستطیل به گزارش
8-9. افزودن ‌فیلد بانک ‌اطلاعاتی ‌به‌گزارش
9-9. افزودن تصویر در گزارش
10-9. اضافه ‌کردن فیلدهای ویژه درگزارش
11-9. اضافه کردن فرمول به گزارش
12-9. مرتب‌سازی رکوردهای گزارش
13-9. اضافه ‌کردن گروه ‌در نمایش ‌رکوردها
1-13-9. انتخاب‌گزینه‌های گروه‌بندی اطلاعات
14-9. اضافه کردن فیلدهای مجموع در گزارش
15-9. اضافه‌کردن نمودار به گزارش
16-9. کنترلCrystal Report Viewer
17-9. فضای ‌نام CrystalDecisions. Shared
18-9. اتصال به بانک اطلاعات از طریق کد در Crystal Reports
19-9. افزودن پارامتر به گزارش
20-9. نمایش رکوردهای خاص از گزارش
1-20-9. استفاده از خاصیت RecordSelectionFormula برای‌ فیلتر رکوردها
2-20-9. روش اتصال گزارش به DataSet
فصل دهم: پشتیبان‌گیری و بازیابی پشتیبان از بانک اطلاعات
1-10. پشتیبان‌گیری با دستور BACKUP DATABASE.
2-10. دستور RESTORE DATABASE261
3-10. مدیریت دایرکتوری و فایل
1-3-10. کلاس File
2-3-10. کلاس Directory
3-3-10. کلاس FileStream
4-3-10. کلاس GzipStream271
4-10. کنترل SQLDMO
1-4-10. اشیای SQLDMO
2-4-10. شیء SQLDMO. SQLServer
3-4-10. شیء SQLDMO. NameList
4-4-10. شیء SQLDMO. DataBase
5-4-10. شیء SQLDMO. Backup
6-4-10. شیء SQLDMO. Restore
منابع

راهنمای دانلود کتاب آموزش گام‌به‌گام برنامه‌نویسی بانک اطلاعاتی با #C

برای دانلود کتاب آموزش گام‌به‌گام برنامه‌نویسی بانک اطلاعاتی با #C و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  آموزش گام‌به‌گام برنامه‌نویسی بانک اطلاعاتی با #C
سعید حمیدی
۱۳۹۶/۱۰/۱
بسیار مناسب و کاربردی
Sattar B.A.
۱۳۹۷/۹/۲
محتوای کتاب بسیار عالی هست
اما متاسفانه کتاب خوان برنامه اصلا خوب نیست چه نرم افزار اندروید چه ویندوز
حسن رضایی والا
۱۳۹۸/۱۰/۱۹
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد عزیز آقای عباس نژاد کتاب خیلی عالی و کاربردی، بنده از سال 90، کتاب چاپی آموزش گام به گام Linq شما رو دارم و یکی از کتابای خوب کتابخانه ام، رضایی والا دانشجوی ارشد دانشگاه امیر کبیر رشته کامپیوتر از همدان
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۵)