دانلود کتاب ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت

  • از: علیرضا ملکی پور
  • ناشر: انتشارات قانون یار
  • ۰ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت

کتاب ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت نوشته‌ی علیرضا ملکی پور، به بررسی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مانند موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی می‌پردازد.

بخش دیگری از این کتاب ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات می‌باشد که شامل «قانون زمین شهری» که به زمین‌های واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها وابسته است و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن» که مربوط به زمین‌های خارج از محدوده استحفاظی شهرهاست.

در این کتاب، قانون ثبت، به عنوان مبنای اعتبار اسناد رسمی است. در این مسیر قانون‌های گوناگونی در خصوص اراضی جنگلی تصویب شده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگل‌های کشور» باز می‌گردد. هر چند که این قوانین در نهایت منجر به باطل شدن اسناد رسمی می‌گردند، ولی تصویب آن‌ها به منظور حفاظت از منابع طبیعی واجب بوده است.

در واقع زمین‌های کشاورزی و جنگل‌ها ملی هستند و از شمول اراضی موات خارج‌اند. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که، چنانچه قانون‌گذار در ماده 24 قانون ثبت بعد از به پایان رسیدن رمان اعتراض به ثبت، پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را ممنوع می‌کند، اما با تصویب قوانینی که در این کتاب می‌خوانید در بعضی موارد از تصمیم خود برمی‌گردد.

در بخشی از کتاب ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت می‌خوانیم:

حل کار کمیسیون تشخیص و دبیرخانه آن در سازمان مسکن و شهرسازی بوده و ارجاع پرونده‌ها به کمیسیون از طریق دبیرخانه انجام می‌شود. دبیرخانه فقط در مواردی که پرونده کامل باشد مکلف به ثبت و تشکیل پرونده و ارسال به کمیسیون و انجام استعلام لازم می‌باشد.

این کمیسیون برای اظهار نظر پس از انجام معاینه محل و ملاحظه نقشه‌ها و عکس‌های هوایی و مطالعه پرونده‌های ثبتی و در صورت لزوم با رعایت عرف مسلم محل مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید.

بدیهی است که کمیسیون تنها طبق صورت جلسات مضبوط در پرونده های ثبتی و مندرجات اسناد مالکیت، نمی تواند اتخاذ تصمیم نماید و نظریه کمیسیون باید مستدل و متضمن مساحت و موقعیت و مشخصات ثبتی ملک به همراه مستندات کافی باشد. ترسیم کروکی محل وتعیین حدود اربعه ملک و اینکه ملک سابقه زراعت و کشت دارد یا نه نیز باید معلوم و مشخص گردد.

 ۱۴۴ صفحه، ۵۸۴ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-622-229-087-0 

چاپ ۱۳۹۸: ۵۲۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۸۰۰۰ ت - 2.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: کلیات
گفتار اول: مفهوم سند مالکیت
بند اول: سند عادی
بند دوم: سند رسمی
گفتار دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت
بند اول: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی
گفتار سوم: انواع سند رسمی
بند اول: ‌سند رسمی از حیث توع و ماهیت آن
بند دوم: اقسام سند رسمی از حیث نوا استفاده و کاربردی در یک دید کلی
بند سوم: قدرت اجرائی سند رسمی
بند چهارم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم ‌الاجراء
گفتار چهارم: مرجع صدور اجرائیه
بند اول: مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد رسمی
بند دوم: مرجع صدور اجرائیه در مورد اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم الاجراء
بند سوم: اجرای اسناد ثبتی
بند چهارم: اسناد منجز و معلق
گفتار پنجم: وجود مبنا و جهت قانونی برای صدور اجرائیه
بند اول: تقاضای کتبی متعهدله
بند دوم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد
بند سوم: صدور اجرائیه
گفتار ششم: انواع اجرائیه
بند اول: مقایسۀ اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن‌ها
بند دوم: مراحل عملیات اجرائی
بند سوم: ابلاغ اجراییه
بند چهارم: تغییر محل اقامت متعهد
بند پنجم شکایت از اجراء سند
بند ششم: موارد توقیف عملیات اجرائی
گفتار هفتم: صدور حکم بر ابطال اجرائیه به موجب قانون
بخش دوم: ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه
گفتار اول: ابطال سند مالکیت در دادگاه
بند اول: ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده (عملیات مقدماتی)
بند دوم: اشتباه درآگهی نوبتی
بند سوم: آگهی تحدیدی – تحدید حدود
گفتار دوم: اعتراض به ثبت
بند اول: کسانی که حق اعتراض بر ثبت دارند
بند دوم: اسناد مالکیت معارض
گفتار سوم: ابطال اسناد مالکیت در راستای اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت
بند اول صدور سند مالکیت به استناد ماده 147 اصلاحی قانون ثبت
بند دوم: دعوای حقوقی ماده 147 اصلاحی
بند سوم: اعتراض به ثبت ملک
بند چهارم: اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه یا اجبار و ابطال آن توافق
بند پنجم: مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر
بخش سوم: ابطال اسناد رسمی به حکم قانون
گفتار اول: موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگل‌ها
بند اول: تعاریف
بند دوم: نظام رسیدگی
بند سوم: تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت
گفتار دوم: موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع
بند اول: تعاریف
بند دوم: مرجع تشخیص
بند سوم: مهلت اعتراض
بند چهارم:مرجع پذیرش اعتراضات
گفتار سوم: موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگل‌ها و مراتع (با اصلاحیه‌های بعدی)
بند اول: زارعین صاحب اراضی نسقی
بند دوم: مالکین
بند سوم: صاحبان باغات وتأسیسات
گفتار چهارم: موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی
بند اول: نظام رسیدگی
بنددوم: مهلت اعتراض
بند سوم: اثر اعتراض
بخش چهارم: موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه
گفتار اول: موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات
بند اول: موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر
بند دوم: فلسفه تصویب قانون زمین شهری
بند سوم: احیاء
بند چهارم: زمین دایر
بند پنجم: زمین بایر
بند ششم: زمین موات
گفتار دوم: نظام رسیدگی ابطال اسناد موقوفه
بند اول تشخیص نوع زمین
بند سوم: رعایت تشریفات در کمیسیون
گفتار سوم: حقوق دارنده سند رسمی مالکیت
بند اول: ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر
بند اول: مصلحت وقف
بند دوم: متصرف
بند سوم: حقوق مکتسبه متصرف
بند چهارم: مجوز شرعی
بخش پنجم: نتیجه‌گیری
منابع وماخذ

راهنمای دانلود کتاب ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت

برای دانلود کتاب ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت