دانلود کتاب ادبیات و اقتصاد آزادی، نظم خودجوش فرهنگ


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب ادبیات و اقتصاد آزادی، نظم خودجوش فرهنگ و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب ادبیات و اقتصاد آزادی، نظم خودجوش فرهنگ

مولف کتاب ادبیات و اقتصاد آزادی با تاکید بر فقره اخیر کوشیده است نشان دهد که داستان‌نویسان بزرگ جهان، از سروانتس تا توماس مان، زشتی‌ها و بی‌عدالتی‌های جهان را با استادی تمام نشان داده‌اند؛ اما تحلیل ادبی و‌ فلسفی آثار ایشان نشان می‌دهد که ریشه این تباهی‌ها را اقتصاد آزاد یا رقابتی نمی‌دانسته‌اند، بلکه در این آثار نشان داده‌اند که دقیقا عکس این صادق است، یعنی چیرگی قدرت سیاسی بر بازار است که موجب فقر و تیره‌روزی شده است نه جاری بودن سازوکارهای بازار. مطالعه این کتاب نشان می‌دهد هدف اولیه و بنیادی علم اقتصاد- دست‌کم از منظری که در این کتاب معرفی شده - آموزش مهارت‌های کسب پول نیست؛ بلکه تبیین فلسفه‌ای روشن در باب کنش‌های بشری و نشان دادن درونمایه‌های فلسفی و هنری کردارهای آدمی است که در داد و ستد و بازار متبلور و بازنموده می‌شود. چنین دانشی به زندگی انسان معنا می‌بخشد و عناصر مشروعیت‌بخشی به آزادیِ او را کشف می‌کند.

بنابراین، کتاب ادبیات و اقتصاد آزادی را می‌توان اثری دانست که تلاش می‌کند گسست میان «ثروت‌آفرینی و معناآفرینی» را که نوعا مفاهیم معارض انگاشته می‌شوند پُر کند و بالطبع باب همنشینی نقادانه عوالم ماده و معنا را بگشاید و امکان‌هایی تازه برای گفتگوی فیلسوفانه میان اقتصاددانان، نویسندگان و هنرمندان، فراهم آورد.

 ۶۰۰ صفحه، ۱ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-7106-99-0 

چاپ ۱۳۹۴: ۴۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۲۰۰۰۰ ت - 6.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

علائم و اختصارات و توضیحات
پیش‌گفتار ناشر
در باب ترجمه و ویراستاری کتاب
مقدمه ویراستاران انگلیسی
یادداشت‌های مقدمه
فصل اول
بوطیقای نظم خودجوش: اقتصاد مکتب اتریش و نقد ادبی
یادداشت‌های فصل اول
فصل دوم
سروانتس و نظریه اقتصاد
یادداشت‌های فصل دوم
فصل سوم
در دفاع از بازار: نظم خودجوش در «بازار مکاره بارتلومئو» اثر جانسون
یادداشت‌های فصل سوم
فصل چهارم
رادیکالیسم شلی: شاعر به مثابه اقتصاددان
یادداشت‌های فصل چهارم
فصل پنجم
چشم‌اندازهای‌کاپیتالیستی: والت ویتمن و نظم خودجوش
یادداشت‌های فصل پنجم
فصل ششم
مرد نامرئی و دست نامرئی: نقد اچ. جی. ولز بر کاپیتالیسم
یادداشت‌های فصل ششم
فصل هفتم
کاپیتالیسم کاتر
یادداشت‌های فصل هفتم
فصل هشتم
رفتارشناسی کنراد
یادداشت‌های فصل هشتم
فصل نهم
ابرتورم و واقعیت حاد: «آشفتگی و اندوه آغازین» توماس مان
یادداشت‌های فصل نهم
فصل دهم
گذرگاه کاپیتالیسم: معمای بازار از کارل مارکس تا بن اوکری
یادداشت‌های فصل دهم
واژه‌نامه
نمایه

راهنمای دانلود کتاب ادبیات و اقتصاد آزادی، نظم خودجوش فرهنگ

برای دانلود کتاب ادبیات و اقتصاد آزادی، نظم خودجوش فرهنگ و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  ادبیات و اقتصاد آزادی، نظم خودجوش فرهنگ
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۱)