دانلود کتاب بررسی فقهی مسأله شبیه سازی انسان

  • از: رسول نوری
  • ۰ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب بررسی فقهی مسأله شبیه سازی انسان و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب بررسی فقهی مسأله شبیه سازی انسان و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب بررسی فقهی مسأله شبیه سازی انسان

عصارۀ گفتار از این قرار است که در ابتداء پس از بیان چند امر در بخش اول، فصل آغازین، واژه‌های کلیدی مرتبط با موضوع مورد تعریف قرار گرفت و در فصل دوم تاریخچۀ پیدایش این مسئله بیان شد و در فصل سوم که مربوط به موضوع شناسی در این مسئله است اقسام و انواع شبیه‌سازی را یادآوری نمودیم و در فصل چهارم که فصل پایانی این بخش شمرده می‌شود؛ مواضع سازمان های جهانی و ادیان و مذاهب مختلف (الهی و غیر الهی) را در دامنۀ به نسبت وسیعی، مورد کنکاش و بررسی قرار دادیم و در ادامه؛ به تناسب اندیشه و آراء اهل سنت از زوایا و ابعاد مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در این قسمت علاوه بر بیان و بررسی برخی شبهات اعتقادی در بررسی جنبه‌های فقهی بعضی از قواعد مشترک فریقین مورد توجه قرار داده شد.

در بخش دوم که در ارتباط با بررسی فقهی مسئلۀ شبیه‌سازی انسان از دیدگاه امامیه است، نکات ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفته، که ازآن جمله می‌توان به برخی مطالب رجالی و سندی و بررسی اصل احتیاط در مسئلۀ فروج و اجارۀ رحم و خرید و فروش تخمک و مسئلۀ شبیه‌سازی در خارج از محدودۀ زوجین اشاره کرد، امید است نوشتار حاضر افق‌های جدیدی در این جهت باز کرده و سرفصلی برای تحقیقات تکمیلی در این زمینه باشد.

 ۱۳۶ صفحه، ۶۱۴ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
چاپ ۱۳۹۵، قیمت الکترونیکی: ۶۵۰۰ ت - 2.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

چکیدۀ تحقیق
مقدمه: اهداف و ضرورت بحث
سؤال اصلی
سؤال فرعی
بخش اول: کلیـات
فصل اول: واژه‌شناسی
سلول
اسید دزوکسی ریبو نوکلئیک (DNA)
میتوکندری
ژن
ژنوتیپ و فنوتیپ
تولید مثل جنسی و غیرجنسی
کروموزوم‌های جنسی
استنساخ (شبیه‌سازی)
لقاح آزمایشگاهی یا IVF
سلول‌های بنیادی
فصل دوم: تاریخچه پیدایش مسئله شبیه‌سازی انسان
فصل سوم: موضوع‌شناسی
1. شبیه‌سازی رویانی
2. شبیه‌سازی تولید مثلی
3. شبیه‌سازی درمانی
فصل چهارم: بررسی مواضع سازمان‌های جهانی و ادیان و مذاهب مختلف، در مسئلۀ شبیه‌سازی انسان
شبیه‌سازی از دیدگاه بودائی‌ها
بررسی آراء و اندیشه‌های اعتقادی اهل تسنّن پیرامون مسئلۀ شبیه‌سازی
الف ـ شبهۀ خلق و اعجاز
ب ـ مخالفت با ارادۀ الهی
مقدمه
پ ـ مخالفت با خلق الله
ت ـ مخالفت با سنت زوجیت
ث ـ مخالفت با سنت تنوع
ج ـ بازیچه قرار دادن ژن‌ها و مخلوفات
بررسی شبهات و دیدگاه‌های فقهی اهل سنت پیرامون همانندسازی انسان
مقدمه
1. قیاس
2. الاستحسان
3. مصالح مرسله
4. فتح ذرایع
5. سد ذرایع
6 . سیره و عرف
برخی از اشکالات فقهی و حقوقی اهل سنت بر مسئله شبیه‌سازی انسان
1. اختلاط در انساب
2. سوء استفادۀ مجرمان
محکومیت برخی از صور شبیه‌سازی انسان بر اساس قیاس و لاضرر و حدیث «دع ما یریبک» و استحسان
قاعده: درء المفاسد مقدم علی جلب المنافع
قاعده: الوسائل لها حکم المقاصد یا: الامور بمقاصدها
بررسی نسبت پدر و مادری در صور مختلف شبیه‌سازی از نگاه عالمان سنی
مقدمه
مستند گفتار نخست
دلیل نقلی
مستند گفتار دوم
مستند گفتار سوم
دلیل نقلی
بررسی حکم فقهی نسبت نوزاد شبیه‌سازی شده با رحم نگهداری‌کننده از نگاه فرهیختگان اهل سنت
گزارش و بیان و بررسی برخی مشکلات اخلاقی و اجتماعی بر مسئله شبیه‌سازی انسان از نگاه عالمان هل سنت
ابزاری شدن در پدیدۀ شبیه‌سازی
وحشت از عملی شدن آرمان بهسازی نژادی
مشکلات ژنتیکی و ناهنجاری‌های تکوینی در شبیه‌سازی
استثمار و سوء استفاده از زنان
بخش دوم: بررسی حکم استنساخ از نگاه فقهای امامیه
مقدمه
گذری بر بعضی اشکالات اعتقادی
پاسخ به چند پرسش
صور و فروض مختلف در شبیه‌سازی (تولید مثلی) انسان
مقدمه
1. شبیه‌سازی در فرض تهیۀ سلول سوماتیک (غیرجنسی) در مجموعۀ زوجین
2. انتقال سلول غیر جنسی به تخمک غیر همسر
ب‌ ـ انتقال سلول غیرجنسی به اجانب
بحث اجارۀ رحم
آغاز سخن
بررسی و تشخیص مصداقی پدر و مادر در صور مختلف مسئلۀ شبیه‌سازی انسان
مقدمه
منابع و مصادر تحقیق

راهنمای دانلود کتاب بررسی فقهی مسأله شبیه سازی انسان

برای دانلود کتاب بررسی فقهی مسأله شبیه سازی انسان و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  بررسی فقهی مسأله شبیه سازی انسان