دانلود کتاب بعد اجتماعی - فرهنگی دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب دوم


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب بعد اجتماعی - فرهنگی دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب دوم و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب بعد اجتماعی - فرهنگی دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب دوم

کتاب بعد اجتماعی - فرهنگی دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب دوم نوشته‌ی سورنا کیانی با استعانت از تفاسیر آیات شریفه قرآن کریم به مفهوم‌شناسی دفاع و در واقع به تبیین چیستی، چگونگی و چرایی بُعد اجتماعی- فرهنگی دفاع همه جانبه از منظر قرآن کریم و احصاء عبارت‌های کلیدی، شاخص‌ها و مولفه‌های آن پرداخته است.

دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم عبارت از تلاش و هماهنگی تشکیلات گرای حکومت اسلامی و آحاد جامعه (عوام و خواص) در ابعاد اجتماعی - فرهنگی، نظامی، اقتصادی و سیاسی در راستای آماده‌­سازی فردی و اجتماعی جامعه اسلامی، به منظور خنثی‌­سازی و مقابله با ترفندها، توطئه‌ها و حملات دشمنان (بالفعل، بالقوه، شناخته و ناشناخته) به کیان اسلام و کسب پیروزی دنیوی و سعادت اخروی در برابر آنان است.

در بخشی از کتاب بعد اجتماعی - فرهنگی دفاع همه‌جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب دوم می‌خوانیم:

اهداف و بعضی از روش‌های تهاجم فرهنگی دشمنان علیه مسلمانان عبارتند از: کتمان حقانیت دین اسلام و صدق نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله؛ تسلیم ناپذیری در برابر حق و آمیختن حق با باطل؛ تلاش جهت گمراه ساختن مسلمانان از راه حق؛ پنهان‌کاری و عدم اعتماد به دیگران؛ تظاهر به داشتن اعتقادات اسلامی؛ ایجاد ارتباط ظاهری با مسلمانان و قطع آن به بهانه‌های مختلف؛ نعمت‌های هدایت، نبوت، عقل‌گرایی و درایت را منحصر به آیین خود دانستن؛ مسلمانان را به بى‌منطق در پیشگاه خداوند محکوم کردن؛ قوم خود را بهترین نژاد بشر معرفی نمودن؛ ایجاد انحراف فرهنگی- اعتقادی در میان آحاد جامعه ایمانی؛ استفاده از انواع روش‌های نظامى، سیاسى، اقتصادى و فرهنگى جهت متزلزل ساختن ایمان مسلمانان با هدف پیشگیری از رواج دین اسلام.

برخی از راه‌های خنثی‌سازی تهاجم فرهنگی دشمنان علیه مسلمانان عبارتند از: تقویت معنوی و ارتقاء سطح ایمان در برابر ترفندهای فرهنگی دشمنان؛ اعتقاد به امداد الهی در افشای توطئه‌های دشمنان اسلام؛ حفظ هشیاری و واکنش مناسب و به موقع در برابر توطئه‌های فرهنگی دشمنان نفوذی و متظاهران به اسلام؛ اجتناب از ساده‌اندیشی و زودباوری نسبت به اظهار ایمان متظاهران به اسلام؛ احساس بی‌نیازی نسبت به ارشادهاى اهل کتاب و دشمنان؛ اعتقاد راسخ به نعمت هدایت و نبوت به عنوان فضل الهی؛ الطاف پروردگار را در انحصار گروهی خاص ندانستن؛ کشف حقایق مکتوم و قابل بهره‌برداری در تورات و انجیل (دال بر تایید نبوت و شریعت محمدی) جهت احتجاج با اهل کتاب و مغلوب ساختن آنان.

 ۱۵۹ صفحه، ۳ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-622-248-046-2 

چاپ ۱۳۹۹: ۳۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۰۰۰۰ ت - 3.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

مقدمه
تحلیل مضامین (گزاره‌ها، عبارات کلیدی، شاخص‌ها و مؤلفه‌های) آیات مرتبط با الگوی بُعد اجتماعی- فرهنگی دفاع همه جانبه قرآنی
گزاره 1: نقش دین در تشکل و آمادگی جوامع بشری تقابل‌گرا با دشمنان
گزاره 2: ویژگی‌ها و وظایف رهبر در هدایت دفاع محور جامعه اسلامی
گزاره 3: روابط اجتماعی در جامعه اسلامی گناه گریز، فساد ستیز و دفاع محور
گزاره 4: آثار صبر و ایستادگى در برابر مشکلات و آزمایش‌های الهی بر تربیت و پرورش دفاعی آحاد جامعه اسلامی
گزاره 5: نقش فرهنگ شهادت‌طلبی در تقویت بنیه دفاعی جامعه اسلامی
گزاره 6: شیوه‌های تهاجم فرهنگی دشمنان و راه‌های مراقبت از حریم فرهنگی- عقیدتی اسلام در برابر آنان
مفهوم شناسی (چیستی، چگونگی و چرایی) دفاع اجتماعی- فرهنگی قرآنی در برابر دشمنان
1- چیستی دفاع اجتماعی- فرهنگی قرآنی در برابر دشمنان
الف- تعریف دفاع اجتماعی- فرهنگی در برابر دشمنان
ب- مبانی دفاع اجتماعی- فرهنگی قرآنی در برابر دشمنان
پ- ویژگی‌های دفاع اجتماعی- فرهنگی قرآنی در برابر دشمنان
2- چگونگی دفاع اجتماعی- فرهنگی قرآنی در برابر دشمنان
الف- شرایط
1) شرایط فردی
2) شرایط اجتماعی
ب- الزامات دفاع اجتماعی- فرهنگی قرآنی در برابر دشمنان
3- چرایی دفاع اجتماعی- فرهنگی قرآنی در برابر دشمنان
مبحث الگوی فرآیندی دفاع همه جانبه قرآنی
الگوی فرآیندی بُعد اجتماعی- فرهنگی دفاع همه جانبه از منظر قرآن کریم
شرح اقدامات و مؤلفه‌های (علی، محوری، محیطی، واسطهای، راهبردی و پیامدی) الگوی فرآیندی بُعد اجتماعی- فرهنگی دفاع همه جانبه قرآنی
1- اقدامات علی
1-1- ایجاد جامعه دینی دفاع محور
2- اقدامات محوری
1-2- مؤلفه دفاع از حریم اجتماعی- فرهنگی اسلام
3- اقدامات محیطی
1-3- مؤلفه ایجاد حکومت دینی انسجام گرا
2-3- مؤلفه ایجاد جامعه عزت مدار و ذلت ستیز
4- اقدامات راهبردی
1-4- رهبری مأموریت محور
2-4- پایداری جامعه اسلامی در برابر ظلم
3-4- صبرگرایی در عرصه جهاد
4-4- ترویج فرهنگ شهادت طلبی در جامعه
5-4- حکمت مداری در ترویج اسلام
6-4- تقوا محوری در ترویج اسلام
7-4- خدا محوری در مقابله با دشمن
5- اقدامات واسطه‌ای
1-5- مؤلفه رهبری حکمت مدار
2-5- مؤلفه رهبری جهاد محور
3-5- مؤلفه رهبری نفوذگرا بر دشمن
4-5- مؤلفه رهبری تفرقه ستیز در جامعه
5-5- مؤلفه رهبری انعطاف ناپذیر در برابر دشمنان تکذیبگر
6-5- مؤلفه تعادل گرایی جامعه اسلامی در مجازات ظالمان
7-5- مؤلفه صبرگرایی در برابر آزمایشهای الهی
8-5- مؤلفه واکُنش مناسب در برابر تهاجم فرهنگی دشمن
6- اقدامات پیامدی
1-6- مؤلفه آرامش گرایی امت اسلامی
2-6- مؤلفه بروز آثار فرهنگ شهادت طلبی در جامعه
3-6- مؤلفه صلابت مداری در دفاع از اسلام
مبحث الگوی گزارهای بُعد اجتماعی- فرهنگی دفاع همه جانبه قرآنی
شرح مؤلفه‌ها، شاخص‌ها و عبارات کلیدی الگوی گزارهای بُعد اجتماعی- فرهنگی دفاع همه جانبه قرآنی
گزاره 1: نقش دین در تشکل و آمادگی جوامع بشری تقابل‌گرا با دشمنان
1- مؤلفه ایجاد حکومت دینی انسجامگرا
گزاره 2 : ویژگی‌ها و وظایف رهبر در هدایت دفاع محور جامعه اسلامی
1- مؤلفه رهبری حکمت مدار
2- مؤلفه رهبری جهاد محور
3- مؤلفه رهبری مأموریت محور
4- مؤلفه رهبری نفوذگرا بر دشمن
5- مؤلفه رهبری تفرقه ستیز در جامعه
6- مؤلفه رهبری انعطاف ناپذیر در برابر دشمنان تکذیبگر
گزاره 3: روابط اجتماعی در جامعه اسلامی گناه گریز، فساد ستیز و دفاع محور
1- مؤلفه ایجاد جامعه عزت مدار و ذلت ستیز
2- مؤلفه ایجاد جامعه دینی دفاع محور
3- مؤلفه پایداری جامعه اسلامی در برابر ظلم
4- مؤلفه تعادل‌گرایی جامعه اسلامی در مجازات ظالمان
5- مؤلفه آرامش‌گرایی امت اسلامی
گزاره 4: آثار صبر و ایستادگى در برابر مشکلات و آزمایش‌های الهی بر تربیت و پرورش دفاعی آحاد جامعه اسلامی
1- صبرگرایی در برابر آزمایشهای الهی
2- مؤلفه صبرگرایی در عرصه جهاد
گزاره 5: نقش فرهنگ شهادت‌طلبی در تقویت بنیه دفاعی جامعه اسلامی
1- ترویج فرهنگ شهادت طلبی در جامعه
2- مؤلفه بروز آثار فرهنگ شهادت طلبی در جامعه
گزاره 6: شیوه‌های تهاجم فرهنگی دشمنان و راههای مراقبت از حریم فرهنگی- عقیدتی اسلام در برابر آنان
1- مؤلفه واکُنش مناسب در برابر تهاجم فرهنگی دشمن
2- مؤلفه دفاع از حریم اجتماعی- فرهنگی اسلام
3- مؤلفه حکمت مداری در ترویج اسلام
4- مؤلفه تقوا محوری در ترویج اسلام
5- مؤلفه صلابت مداری در دفاع از اسلام
6- مؤلفه خدا محوری در مقابله با دشمن
منابع

راهنمای دانلود کتاب بعد اجتماعی - فرهنگی دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب دوم

برای دانلود کتاب بعد اجتماعی - فرهنگی دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب دوم و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  بعد اجتماعی - فرهنگی دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب دوم