دانلود کتاب بعد اقتصادی دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب چهارم


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب بعد اقتصادی دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب چهارم و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب بعد اقتصادی دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب چهارم

کتاب بعد اقتصادی دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب چهارم نوشته‌ی سورنا کیانی با استعانت از تفاسیر آیات شریفه قرآن کریم به مفهوم‌شناسی این نوع از دفاع و در واقع به تبیین چیستی، چگونگی و چرایی بعد اقتصادی دفاع همه جانبه از منظر قرآن کریم پرداخته است.

در این کتاب پس از مشخص شدن آیات قرآنی مرتبط با این نوع از دفاع، به منظور احصاء عبارات کلیدی، شاخص‌ها و مؤلفه‌های دفاع مذکور و نحوه تاثیر و ارتباطشان با چگونگی اجرای آن در برابر تهدیدات و دشمنان اسلام، با روش «داده بنیاد» به دو تفسیر نمونه و راهنما استناد شده است.

در این روش پژوهشی، از دو یا چند عبارت کلیدی برگرفته از بطن تفاسیر آیات قرآن که یک پیام مشترک را در خصوص نحوه دفاع اقتصادی در مقابله با دشمنان ابراز داشته‌اند، یک شاخص و همچنین از دو یا چند شاخص که معنایی همسو از این نوع دفاع را در ذهن محقق متبادر کرده‌اند، یک مؤلفه بوجود می‌آید. پس از انجام این اقدامات پژوهشی در متن جداول تحلیل مضامین مؤلفه‌های بعد اقتصادی دفاع همه جانبه، به طبقه‌بندی مؤلفه‌های عِلّی، محوری، راهبردی، محیطی، واسطه‌ای و پیامدی پرداخته است و سرانجام بر اساس تحلیل روابط موجود بین مؤلفه‌های مذکور، به تعریف جامع بعد اقتصادی دفاع همه جانبه قرآنی و نیز الگوهای فرآیندی و گزاره‌ای این نوع از دفاع دست یافته است.

در بخشی از کتاب بعد اقتصادی دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب چهارم می‌خوانیم:

مبحث الگوی فرآیندی بُعد اقتصادی دفاع همه جانبه قرآنی

در این الگو پس از مشخص شدن مولفه‌های علی، محوری، راهبردی، محیطی، واسطه‌ای و پیامدی بُعد اقتصادی دفاع همه جانبه به تشریح روابط بین مولفه‌های مذکور که همانا مبین علل، محورها، سازوکارها، شرایط محیطی، عوامل افزاینده و کاهنده سطح دفاع اقتصادی و اهداف و پیامدهای این نوع از دفاع در برابر دشمن می‌باشد؛ می‌پردازیم.

به عبارت دیگر، الگوی مذکور می‌گوید: به چه دلایلی و بر چه اساسی، با چه ساز و کارهایی و تحت چه شرایط محیطی، با کدام اعمال (ایجابی و سلبی) و برای دستیابی به چه اهدافی، باید نسبت به عملیاتی نمودن بُعد اقتصادی دفاع همه جانبه قرآنی در برابر دشمنان، اقدام نمود.

 ۷۰ صفحه، ۲ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-622-248048-6 

چاپ ۱۳۹۹: ۱۱۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۵۰۰۰ ت - 1.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

تحلیل مضامین (گزاره‌ها، عبارات کلیدی، شاخص‌ها و مولفه‌های) آیات مرتبط با الگوی بُعد اقتصادی دفاع همه جانبه قرآنی
گزاره 23: تقویت بنیه اقتصادی جامعه به منظور انجام جهاد فی‌سبیل‌الله
گزاره 24: منابع تأمین هزینه‌هاى جنگی و تدارکات رزمى
مفهوم‌شناسی (چیستی، چگونگی و چرایی) بُعد اقتصادی دفاع همه جانبه قرآنی
1- چیستی (تعریف، مبانی و ویژگی‌های) بُعد اقتصادی دفاع همه جانبه قرآنی
2- چگونگی (الزامات و شرایط) دفاع اقتصادی قرآنی در برابر دشمنان
3- چرایی (اهداف و پیامدهای) دفاع اقتصادی قرآنی در برابر دشمنان
مبحث الگوی فرآیندی بُعد اقتصادی دفاع همه جانبه قرآنی
الگوی فرآیندی بُعد اقتصادی دفاع همه جانبه از منظر قرآن کریم
شرح اقدامات و مولفه‌های (علی، محوری، محیطی، راهبردی، واسطه‌ای و پیامدی) الگوی فرآیندی بُعد اقتصادی دفاع همه جانبه قرآنی
1- اقدامات و مولفه‌های علی
- مولفه شناسایی ویژگی‌های جامعه اقتصادی دفاع محور
2- اقدامات و مولفه‌های محوری
1-2- مولفه انفاق زمینه‌ساز جهاد
2-2- مولفه زمینه سازی اقتصادی برای جهاد
3- اقدامات محیطی
- مولفه آثار و برکات انفاق در جامعه
4- اقدامات راهبردی
- مولفه بکارگیری روش‌های حمایت اقتصادی از جهادگران
5- اقدامات واسطه‌ای
1-5- مولفه زکات عامل اقتدار اقتصادی جامعه در برابر دشمن
2-5- مولفه تبیین چیستی، چگونگی و چرایی انفاق
3-5- مولفه تبیین چیستی، چگونگی و چرایی جزیه
6- اقدامات پیامدی
- مولفه تعادل‌گرایی امنیت اجتماعی- اقتصادی جامعه
مبحث الگوی گزاره‌ای بُعد اقتصادی دفاع همه جانبه قرآنی
(جدول- پ) دسته‌بندی گزاره‌ای، آیات و مولفه‌های الگوی گزاره‌ای
بُعد اقتصادی دفاع همه جانبه قرآنی
الگوی گزاره‌ای بُعد اقتصادی دفاع همه جانبه از منظر قرآن کریم
متن گزاره‌ها، مولفه‌ها، شاخص‌ها و عبارات کلیدی الگوی گزاره‌ای
بُعد اقتصادی دفاع همه جانبه قرآنی
گزاره 23: تقویت بنیه اقتصادی جامعه به منظور انجام جهاد فی سبیلالله
1- مؤلفه شناسایی ویژگی‌های جامعه اقتصادی دفاع محور
2- مؤلفه تعادل‌گرایی امنیت اجتماعی- اقتصادی جامعه
3- مؤلفه زکات عامل اقتدار اقتصادی جامعه اسلامی
4- مؤلفه بکارگیری روش‌های حمایت اقتصادی از جهادگران
5- مؤلفه زمینه‌سازی اقتصادی برای جهاد
گزاره 24: منابع تأمین هزینه‌هاى جنگی و تدارکات رزمى
1- مؤلفه تبیین چیستی، چگونگی و چرایی انفاق 
2- مؤلفه آثار و برکات انفاق در سطح جامعه
3- مؤلفه تبیین چیستی، چگونگی و چرایی جزیه
4- مؤلفه انفاق زمینه ساز جهاد
منابع

راهنمای دانلود کتاب بعد اقتصادی دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب چهارم

برای دانلود کتاب بعد اقتصادی دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب چهارم و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  بعد اقتصادی دفاع همه جانبه از دیدگاه قرآن کریم: کتاب چهارم