دانلود کتاب تست‌های طبقه‌بندی شده مدنی با پاسخ کاملا تشریحی

  • از: محمد شهبازی
  • ناشر: انتشارات قانون یار
  • ۷۹ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب تست‌های طبقه‌بندی شده مدنی با پاسخ کاملا تشریحی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب تست‌های طبقه‌بندی شده مدنی با پاسخ کاملا تشریحی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب تست‌های طبقه‌بندی شده مدنی با پاسخ کاملا تشریحی

کتاب تست‌های طبقه‌بندی شده مدنی با پاسخ کاملا تشریحی نوشته‌ی محمد شهبازی، مجموعه‌ای کامل و جامع از نمونه سوالات حقوق مدنی مخصوص داوطلبان آزمون‌های وکالت، قضاوت، کارشناسی ارشد و دکتری است.

بر کسی پوشیده نیست که حقوق مدنی در کلیۀ آزمون‌های حقوقی از اهمیت شایانی برخوردار است، بنابراین جهت موفقیت در میدان رقابت‌های حقوقی، تسلط کافی در این درس ضروری است. حقوق مدنی، درسی مفهومی است و می‌طلبد که در فراگیری مطالب آن شیوه‌ای اصولی و صحیح را بکار بندیم، در غیر اینصورت صرفاً به پوستۀ حقوق مدنی دست یافته‌ایم و مطالبی در ذهن‌مان نقش می‌بندد که هر آن ممکن است به فراموشی سپرده شود، ضمن اینکه لذت و شیرینی درک مطالب حقوق مدنی نیز به دلیل نامفهوم بودن عبارات، به یک امر ناخوشایند و نامطلوب بدل خواهد شد.

فایدۀ تست‌خوانی در این این است که دقیقاً به این موضوع پی خواهید برد که کدامیک از مباحث و کجای کتاب، هر ساله بیشتر مورد توجه طراحان سؤال قرار گرفته؟ و کدام یک کم‌تر؟ بنابراین خودتان متوجه نقاط حساسیت طراحان سؤال نسبت به مباحث مدنی خواهید شد و مباحث حقوق مدنی را از زاویه‌ای دیگر و موشکافانه‌تر مطالعه خواهید کرد.

 ۷۱۲ صفحه، ۲ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-8077-09-8 

چاپ ۱۳۹۶: ۶۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۵۰۰۰ ت - 5.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

مقدمه
اموال و مالکیت
عقود، قراردادها و تعهدات
مبحث پنجم: عقد معوض و مجانی
مبحث ششم: عقود عهدی و تملیکی
فصل نهم: شرایط اساسی صحت معاملات (مواد 190 الی 218)
مبحث اول: قصد طرفین و رضای آن‌ها (مواد 191 الی 209)
گفتار اول: انعقاد عقد، وسایل اعلام اراده و ایجاب و قبول (مواد 191 الی 195)
گفتار دوم: اصیل و نماینده- ماده 196 (قسمت اول)
گفتار چهارم: معامله به عین متعلق به غیر (ماده 197)
گفتار ششم: اشتباه (مواد 199 تا 201)
مبحث سوم: مورد معامله (مواد 214 تا 216)
مبحث چهارم: جهت معامله (مواد 217 و 218)
گفتار اول: مشروعیت جهت معامله (ماده 217)
گفتار دوم: معامله به قصد فرار از دین (ماده 218)
فصل دهم: اثر معاملات (مواد 219 تا 231)
مبحث اول: اصل لزوم و نیروی الزام آور عقد (ماده 219)
مبحث دوم: قانون امری و تکمیلی (ماده 220)
مبحث سوم: مسئولیت قراردادی (مواد 221 و 222)
مبحث چهارم: قاعده صحت (ماده 223)
مبحث پنجم: نقش عرف در معاملات (مواد 224 و 225)
مبحث ششم: خسارات حاصل از عدم اجرای تعهد، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه و وجه التزام (مواد 226 تا 230)
فصل یازدهم: شروط ضمن عقد (مواد 232 تا 246)
مبحث اول: شروط باطل (مواد232 و 233)
گفتار اول: شروط باطل و غیرمبطل (ماده232)
گفتار دوم: شروط باطل و مبطل (ماده‌ی 233)
مبحث دوم: شروط صحیح و شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل، شرط تبانی (ماده‌ی 234)
مبحث سوم: تخلف از شرط صفت (ماده 235)
مبحث چهارم: عدم تحقق شرط نتیجه (ماده 236)
مبحث پنجم: تخلف از شرط فعل (مواد 237تا 243)
مبحث ششم: اسقاط شرط (مواد 244 و 245)
مبحث هفتم: انحلال شرط (ماده‌ی 246)
معاملات فضولی
فصل سیزدهم: سقوط تعهدات (موتد 264 تا 300)
مبحث اول: وفای به عهد (مواد 265 تا 282)
سقوط تعهدات
مبحث دوم: اقاله (مواد 283 تا 288)
مبحث سوم: ابراء (مواد 289 تا 291)
مبحث چهارم: تبدیل تعهد (مواد 292، 293)
مبحث پنجم: تهاتر (مواد 294 تا 299)
مبحث ششم: مالکیت مافی‌الذمه (ماده 300)
الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود
مبحث اول: ایفای ناروا (مواد 301 الی 305)
مبحث دوم: اداره مال غیر (ماده 306)
مبحث سوم: غصب (مواد 308 الی 328)
مبحث چهارم: اتلاف (مواد 328 الی 330)
مبحث پنجم: تسبیب (مواد 331 الی 335)
مبحث ششم: مسئولیت مدنی
مبحث هفتم: استیفا (مواد 336 و 337)
بیع و احکام آن
مبحث اول: احکام بیع و طرفین معامله (مواد 338 الی 347)
مبحث دوم: مبیع (مواد 348 الی 361)
مبحث سوم: آثار بیع (مواد 362 الی 395)
گفتار اول: مالکیت مبیع و ثمن (مواد 363 الی 366)
گفتار سوم: ضمان درک، تأدیه ثمن (مواد 390 تا 395)
خیارات و احکام راجعه به آن
مبحث اول: خیار مجلس- خیار حیوان و خیار شرط (مواد 397 تا 401)
مبحث دوم: خیار تأخیر ثمن (مواد 402 تا 409)
مبحث سوم: خیار رؤیت (مواد 410 تا 415)
مبحث چهارم خیارغبن (مواد 416 تا 421)
مبحث پنجم: خیار عیب (مواد 422 الی 437 ق. م)
مبحث ششم: خیار تدلیس (مواد 438 تا 440)
مبحث هفتم: خیار تبعض صفقه (مواد 441 تا 443)
احکام خیارات به طور کلی
فصل هفدهم: بیع شرط (مواد 458 تا 463)
فصل هجدهم: عقد معاوضه (مواد 464 و 465)
عقد اجاره
مبحث اول: اجاره اشیاء (مواد 468 تا 506)
مبحث دوم: اجاره حیوان، اجاره اشخاص (مواد 507 الی 517)
مبحث سوم: اجاره املاک
عقد مزارعه و مساقات
عقد مضاربه
عقد جعاله
عقد شرکت
مبحث اول: احکام شرکت (مواد 571 تا 588)
مبحث دوم: تقسیم (مواد 589 تا 606)
عقد ودیعه و عاریه
فصل بیست و چهارم: عقد ودیعه (مواد 607 تا 634)
فصل بیست و پنجم: عقد عاریه (مواد 635 تا 647)
عقد قرض
فصل بیست و هفتم: قمار و گروبندی (مواد 654 تا 655)
عقد وکالت
عقد ضمان
عقد حواله
عقد کفالت
عقد صلح
عقد رهن
عقد هبه
حق شفعه
وصیت
ارث
فصل سی و هشتم: مثلی، قیمی، تقصیر و انفساخ عقود جایز در اثر موت یا حجر (مواد 950 تا 954)
کلیات اشخاص، اهلیت، تابعیت و اقامتگاه
فصل چهلم: تابعیت (مواد 976 تا 991)
فصل چهل و یکم: اسناد سجل‌ احوال (مواد 992 تا 1001)
فصل چهل و دوم: اقامتگاه (مواد 1002 تا 1010)
فصل چهل و سوم: غایب مفقودالاثر (مواد1011 تا 1030)
فصل چهل وچهارم: قرابت (مواد 1031 تا 1033)
نکاح و احکام خاص آن
فصل چهل و پنجم: نامزدی (مواد 1034 تا 1040)
فصل چهل وششم: نکاح (مواد 1041 تا 1119)
انحلال عقد نکاح
فصل چهل و هفتم: فسخ نکاح (مواد 1120 تا 1132)
فصل چهل و هشتم: طلاق (مواد 1133 تا 1157)
فصل چهل و نهم: نسب (مواد 1158 تا 1167)
حضانت و ولایت
فصل پنجاهم: حضانت (مواد 1168 تا 1179)
فصل پنجاه و یکم: ولایت (مواد 1180 تا 1194)
فصل پنجاه و دوم: انفاق (مواد 1195 تا 1206)
حجر و قیمومت
فصل پنجاه و سوم: حجر (مواد 1207 تا 1217)
فصل پنجاه و چهارم: قیمومت (مواد 1218 تا 1256)
ادله‌ی اثبات دعوا
مبحث اول: اقرار (1259 تا 1283)
مبحث دوم: اسناد (مواد 1284 تا 1305)
مبحث سوم: شهادت (مواد 1306 تا 1320)
مبحث چهارم: اماره (مواد 1321 تا 1324)
مبحث پنجم: قسم (مواد 1325 تا 1335)
مهمترین منابع و مآخذ

راهنمای دانلود کتاب تست‌های طبقه‌بندی شده مدنی با پاسخ کاملا تشریحی

برای دانلود کتاب تست‌های طبقه‌بندی شده مدنی با پاسخ کاملا تشریحی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  تست‌های طبقه‌بندی شده مدنی با پاسخ کاملا تشریحی
arshia yoldashi
۱۳۹۸/۷/۱
سلام. لطفا سوال ۶۲۸ رو ببینید... امکان نداره پاسخ این سوال از طرف دکتر شهبازی باشه, حتی فکر نمیکنم که کسی که این جواب رو داده کارشناس حقوق باشه... متاسفانه غلط املایی هم... مطمیناً نظرم چاپ نمیشه ولی لطفا تصحیح کنید.
عبدالرحیم هیوه چی
۱۳۹۷/۱۲/۱۰
بسیار عالی. متشکر
s.j.m 64
۱۳۹۸/۷/۱۲
با توجه به مفید بودن اینگونه کتب ولی غلط تایپی و حتی غلط گزینه‌ای وجود دارد با تشکر
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۴۴)