دانلود کتاب توقیف حقوق و مزایای مستخدمین


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی کتاب توقیف حقوق و مزایای مستخدمین و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب توقیف حقوق و مزایای مستخدمین

کتاب توقیف حقوق و مزایای مستخدمین در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد لازم الاجرا، کتابی حقوقی است به قلم احسان سعیدی صابر که درباره‌ی توقیف حقوق و مزایای مستخدمین توضیحاتی می‌دهد. این توقیف حقوق، یکی از راه‌هایی است که قانون‌گذار برای رسیدن محکومٌ‌له به محکوم‌ٌبه در قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی نموده است.

کارکنان دولت قشر وسیعی از ارائه کنندگان خدمات عمومی هستند که در برابر کاری که در چارچوب سازمان‌های دولتی و عمومی به جامعه ارائه می‌کنند، حقوق و مزایایی را دریافت می‌نمایند. این حقوق و مزایا ممکن است دقیقاً مطابق کاری که انجام می‌دهند نباشد.

در کتاب توقیف حقوق و مزایای مستخدمین در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد لازم الاجرا، مثال‌هایی برای بهتر درک کردن مسائل حقوقی آورده شده است برای مثال نمی‌توان دقیقاً کار ارائه شده یک کارمند دولت را با کارمند دیگری مشابه دانست در حالی که هر دو ممکن است به یک میزان حقوق دریافت دارند. توجیه این موضوع چنین است که حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت صرفاً در برابر کاری که آن‌ها انجام می‌دهند نمی‌باشد، بلکه چون جنبه حمایتی و تأمینی نیز در پرداخت حقوق ثابت لحاظ گردیده بنابراین کارمند دولت چه به اندازه کافی کار بکند یا کمتر از وظایف خودش کار کند حقوق خود را دریافت خواهد کرد مگر آن‌که کم کاری او در رسیدگی‌های اداری اثبات شده و با تنبیهات اداری روبه‌رو شود. 

کارکنان دولت به علت آن‌که متشکل از اقشار متنوع و گوناگونی از جامعه هستند و به طرق مختلف در صحنهٔ اجتماعی روابط وسیعی دارند، ممکن است در جریان روابط اقتصادی و مالی یا اجتماعی خود تعهداتی را بپذیرند یا موجب ایراد خسارات و تحمل مسئولیت‌های مدنی گردند که جبران آن‌ها از طریق مالی امکان‌پذیر خواهد بود و منبع مالی چنین کارمندی نیز اصولاً حقوق و مزایایی است که از دولت دریافت می‌کند پس یکی از منابعی که محاکم قضایی و اجرایی و طلبکاران شخصی کارمند دولت سراغ آن می‌روند حقوق ماهیانه اوست. همان منبعی که می‌بایست با آن زندگی خود و خانواده‌اش را تأمین کند و جریان سخت زندگیش را هدایت نماید. اگر این منبع از او قطع گردد او نیز به نابودی خواهد گرائید. پس لازم است حدودی در این مورد مراعات گردد و کارمندی که محکومیت قضایی یا مسئولیت مدنی پیدا کرده را به نابودی و فلاکت نیانداخت.

 ۱۲۴ صفحه، ۸۷۰ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-94276-7-3 

چاپ ۱۳۹۳: ۱۲۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: مفاهیم، مبنا و منابع
توقیف حقوق و مزایای مستخدمین
مبحث اول: مفاهیم
گفتار اول: مفاهیم اصلی
الف. اجرای احکام مدنی
ب. اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا
ج. توقیف
د. حقوق و مزایا
1. حقوق و مزایا در حقوق اداری
2. حقوق و مزایا در حقوق کار‌
3. منظور از حقوق و مزایا در مواد 96 ق.ا.ا.م و 83 آ.ا.م.ا.ر.ل
ه . استخدام و مستخدم
1. مفهوم استخدام در حقوق اداری
11.تعریف مستخدم دولت بر اساس بودجه
12. تعریف مستخدم دولت بر اساس موقعیت سازمانی مستخدم
13. تعریف مستخدم دولت بر اساس رابطه قراردادی
14. تعریف جامع
2. مفهوم استخدام در حقوق کار
3. منظور از مستخدم در مواد 96 ق.ا.ا.م و 83 آ.ا.م.ا.ر.ل
گفتار دوم: مفاهیم مرتبط
الف. سازمان‌، موسسه و شرکت دولتی، شهرداری‌و بانک‌
ب. اداره، نهاد و بنیاد
ج. شرکت و بنگاه خصوصی
د. بازنشستگی و وظیفه
1. بازنشستگی
2. وظیفه‌
3. حقوق بازنشستگی و وظیفه
ه. نظامیان در جنگ
مبحث دوم: مبنای توقیف حقوق و مزایای مستخدمین
گفتار اول: عدم توقیف کامل حقوق و مزایای مستخدمین به عنوان مستثنیات دین
گفتار دوم: بررسی اجمالی مبانی فقهی مستثنیات دین
گفتار سوم : تحلیل انتقادی تعیین کسر برای توقیف حقوق و مزایای مستخدمین
گفتار چهارم: عوامل موثر بر تعیین میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمین
الف. تعداد عائله تحت تکفل و میزان دریافتی مستخدمین
1. تعداد عائله تحت تکفل
2. میزان حقوق و مزایای مستخدم
ب. شأن مستخدمین
1. شرافت خانوادگی
2. موقعیت اجتماعی افراد
ج.  شهر و منطقه محل زندگی و تفاوت شاخص هزینه زندگی
د. سایر عوامل (داشتن شغل دوم، دیون، میزان اضافه کار و پاداش و عیدی سرمایه‌گذاری و سایر درآمدها)
مبحث سوم: منابع
گفتار اول: توقیف حقوق و مزایا در قوانین
الف. توقیف حقوق و مزایا در قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
1. قانون اصول محاکمات حقوقی موقتی
ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین در سایر قوانین
1. قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق بدهکاران
2. قانون مالیاتهای مستقیم
3. قانون کار
گفتار دوم: توقیف حقوق و مزایا درآیین‌نامه‌ها
1. آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1322
2. آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1355
3. آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387
فصل دوم: میزان قابل توقیف،
ابلاغ، ضمانت اجرا و آثار
توقیف حقوق و مزایای مستخدمین
مبحث اول: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا
گفتار اول: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمین شاغل
الف. مستخدمین مُعیل
1. مستخدمین دارای زن یا فرزند
1 1. شمول حکم ماده 96 ق.ا.ا.م بر زوجه منقطعه
1 2. وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن
1 3. فرزندان و شرایط آنها
2. مستخدمین دارای کسان واجب‌النفقه
2 1. بستگان واجب النفقه
22. شرایط وجوب نفقه زوجه
23. شرایط وجوب نفقه اقارب
3. مقایسه قانون و آیین‌نامه در خصوص مستخدمین معیل
ب. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین دارای شغل دوم
ج. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین زن شاغل
گفتار دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفه‌بگیران
الف. توقیف یک چهارم و شرایط آن
ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زن
ج. توقیف حقوق بازنشستگان شاغل در دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی
د. توقیف کسور بازنشستگی
گفتار سوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه و در اجرای قرار تامین خواسته
الف. توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه
ب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تامین خواسته
گفتار چهارم: امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجه الکفاله و دیه
الف. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجه الکفاله
ب. امکان توقیف  حقوق و مزایا برای پرداخت دیه
مبحث دوم: نحوه ابلاغ، ضمانت اجرا و آثار توقیف
گفتار اول: نحوه ابلاغ
الف: ابلاغ واقعی
ب. ابلاغ قانونی
گفتار دوم: ضمانت اجرا
الف. ضمانت اجرا برای مدیران سازمانهای دولتی
ب. ضمانت اجرا برای مدیران سازمانهای خصوصی
گفتار سوم:آثار توقیف
الف. برائت ذمه
ب. امکان توقیف اموال دیگر از مستخدم در جریان اجرا
ج. امکان اجرای ماده 2  قانون اجرای محکومیتهای مالی در خصوص مستخدمین
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
1. نتیجه‌گیری
2. پیشنهادات
جدول پیوست
فهرست منابع و مآخذ

راهنمای دانلود کتاب توقیف حقوق و مزایای مستخدمین

برای دانلود کتاب توقیف حقوق و مزایای مستخدمین و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  توقیف حقوق و مزایای مستخدمین
علی گنجی
۱۳۹۷/۳/۱۲
خوبه ممنونم
Satar Jalilian
۱۳۹۶/۱۱/۵
عالی
محمود جاسمیان
۱۳۹۶/۹/۲۲
عالیه
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۸)