دانلود کتاب جامعه و فرهنگ سودان


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب جامعه و فرهنگ سودان و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب جامعه و فرهنگ سودان

کتاب جامعه و فرهنگ سودان نوشته‌ی مریم معماریان و مصطفی امیدی، نخستین اثری است که پس از تجزیه جمهوری سودان، درباره اوضاع فرهنگی و اجتماعی این کشور، به زبان فارسی تألیف شده است.

سودان در سازمان‌ها و اتحادیه‌های مهم بین‌المللی و منطقه‌ای، به ویژه اتّحادیه آفریقا، سازمان کنفرانس اسلامی و جامعه کشورهای عربی عضویت و حضور مؤثر دارد و در میان کشورهای عربی و آفریقایی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

در کتاب جامعه و فرهنگ سودان (Sudan Culture & Society)، پس از بیان کلیاتی درباره تاریخ، جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی سودان، به وضعیت فرهنگی، نظام آموزشی، نظام اجتماعی، سیاست و حکومت در این کشور، پرداخته شده و در ادامه مباحث، درباره فرهنگ عمومی و ویژگی‌های فرهنگی سودان، زبان و ادبیات، رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی، مطالبی به رشته تحریر در آمده است.

در این کتاب برای ذکر هر گونه آمار و اطّلاعات درباره سودان، ضمن بهره‌گیری از جدیدترین منابع و مآخذ، بررسی و دقّت لازم صورت گرفته است تا در حد امکان منطبق با حقایق و واقعیت‌ها باشند.

 ۴۰۰ صفحه، ۱۰ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-964-439-709-7 

چاپ ۱۳۹۵: ۲۸۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۵۰۰۰ ت - 5.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

مقدمه مؤلفان
پیشگفتار
سر آغاز سخن
بخش نخست: کلیّات
بخش دوم: جامعه سودان و نظام اجتماعی آن
بخش سوم: سیاست و حکومت
بخش چهارم: روابط خارجی کشور سودان
بخش پنجم: وضعیت فرهنگی
بخش ششم: جایگاه و نقش دین و مذهب در جامعه و سیاست
بخش هفتم: فرهنگ عمومی و ویژگی‌های فرهنگی
بخش هشتم: زبان و ادبیات
بخش نهم: جایگاه و نقش هنر در جامعه
بخش دهم: نظام آموزشی
بخش یازدهم: رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی
بخش دوازدهم: روابط با جمهوری اسلامی ایران
فهرست منابع
پیوست‌ها

راهنمای دانلود کتاب جامعه و فرهنگ سودان

برای دانلود کتاب جامعه و فرهنگ سودان و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  جامعه و فرهنگ سودان